Heilige Trudo Zundert
 

OPENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATS 

R.K. PAROCHIE H. TRUDO ZUNDERT:

 

Zondag t/m zaterdag:

Zomertijd:   09.00 - 19.00 uur

Wintertijd:  09.00 - 17.00 uur

 

 

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS VAN DE R.K. PAROCHIEKERN  H. TRUDO TE ZUNDERT 2021 ten behoeve van de stichting van een graf, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 december 2020:

 

Behorende bij artikel 39 Reglement Begraafplaats H. Trudo te Zundert.

 

Eigen dubbelgraf voor twee overledenen ( dubbeldiep, boven elkaar ):

 

Dubbelgraf delven en dichten, overige werkzaamheden graf, graf ruimen:   € 600,00                          

Grafrechten voor 20 jaar:                                                                           € 750,00

 

Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar:                                          € 580,00

 

Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken:                                     € 200,00

 

Reservering op naam:                                                                                  €  --------

                                                                                                                  +______

Totaal:                                                                                                      €  2130,00

 

Bijbegraven in een dubbelgraf voor twee overledenen:

 

Graf delven en dichten, overige werkzaamheden graf:                                     €  600,00

 

Grafrechten verlengen tot 20 jaar na deze begrafenis:

€  750,00 verminderd met het bedrag aan grafrechten dat nog gereserveerd

is voor de komende jaren:                                                                                te berekenen 

 

Onderhoudsbijdrage verlengen tot 20 jaar na deze begrafenis:

€  580,00  verminderd met het bedrag aan onderhoudsbijdrage dat nog

uitstaat voor de komende jaren:                                                                       te berekenen

 

Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken,

alleen indien niet in rekening gebracht bij de eerste begrafenis                             € 200,-

                                                                                                                           +_______

Totaal:                                                                                                           te berekenen

 

 

Eigen enkelgraf bestemd voor één overledene:

 

Enkelgraf delven en dichten, overige werkzaamheden graf:                            €  600,00

 

Grafrechten voor 20 jaar:                                                                              €  750,00

 

Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar:                                             €  580,00

 

Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken:                                       €  200,00

                                                                                                                     +_____

Totaal:                                                                                                        €  2130,00

 

 

 

Kindergraf:

 

Kindergraf delven en dichten:                                                                         €  300,00

 

Grafrechten voor 20 jaar:                                                                               €  375,00

 

Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar:                                              €   290,00

 

Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken:                                         €  100,

                                                                                                                      +______

Totaal:                                                                                                           €   1065,00

 

 

Eigen urnengraf in de urnenmuur:

 

Bijzetting asurn/asbus in urnengraf:                                                                  €  125,00

 

Grafrechten voor 20 jaar:                                                                                 €  750,00

 

Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar:                                                €  580,00

 

Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken:                                           €   95,00

                                                                                                                       +______

Totaal:                                                                                                           €  1550,00

 

 

Eigen urnengraf op het urnenveld:

 

Bijzetting asurn/asbus in urnengraf:                                                                  €  125,00

 

Grafrechten voor 20 jaar:                                                                                 €   750,00

 

Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar:                                                €   580,00

 

Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken:                                          €     95,00

                                                                                                                        +______

Totaal:                                                                                                           €  1550,00

 

 

Bijzetting asurn/asbus in of op een bestaand graf:

 

Bijzetting asurn/asbus:                                                                                    €  125,00

 

Verlenging grafrechten tot 20 jaar na bijzetting van de asurn:                           te berekenen

 

Verlenging onderhoudsbijdrage tot 20 jaar na bijzetting van de asbus:                te berekenen

                                                                                                                       +______

Totaal:                                                                                                           te berekenen

 

 

 

 

 

Bijbegrafenis in een reeds bestaand naast-elkaar-graf met hetzelfde grafteken: Deze graven worden op de begraafplaats H. Trudo nu niet meer uitgegeven. Wij beschouwen ze als een dubbelbreed graf, waarover de Diocesane Regelingen Bisdom Breda 2016 spreken en dan gelden de volgende tarieven bij bijbegraven in de helft van het graf dat gereserveerd is voor 1 overledene:

 

Graf delven en dichten, overige werkzaamheden graf:                                   €   600,00

 

Grafrechten voor 20 jaar:                                                                             €    750,00

 

Onderhoudsbijdrage 20 jaar:                                                                         €    580,00

 

Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken:                                       €    200,00

                                                                                                                 +   ------------

Totaal:                                                                                                        €   2130,00

 

Op de grafrechten en onderhoudsbijdrage kan het bedrag in mindering gebracht worden dat nog uitstaat de komende jaren wegens betaling van verlenging van 10 jaren  die nog gedeeltelijk lopen. Het dubbelbrede graf is vol als twee overledenen naast elkaar begraven zijn.

 

 

 As uitstrooien op strooiveld: Inclusief plaatje op monument:                          € 250,-

 

 

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS VAN DE R.K. PAROCHIEKERN  H. TRUDO TE ZUNDERT 2021

Voor de verlenging van een graf, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 december 2020:

 

Behorende bij artikel 39 Reglement Begraafplaats H. Trudo te Zundert.

 

Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats  enkelgraf en dubbeldiepgraf voor 10 jaar:                                                                                                                             

 

                                                                                                                                €  485,00

 

Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats  enkelgraf en dubbeldiepgraf voor 5 jaar:                                                                                                                             

 

                                                                                                                                €  300,00

 

 

Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats kindergraf voor 10 jaar:

                                                                                   

                                                                                                                                €   245,00

 

 

Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats dubbelbreed graf voor 10 jaar:

 

                                                                                                                                €  551,00

 

 

 

 

Verlenging grafrechten urnengraf in urnenmuur of op urnenveld voor 10 jaar: 

 

                                                                                                                                €  485,00

 

 

Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats  enkelgraf en dubbeldiepgraf voor 10 jaar na 30 jaar grafrechten

 

                                                                                                                                 € 250,00        

 

 

 

Reglement Rooms- Katholieke Begraafplaats H. Trudo te Zundert: 

Klik hier.

 

 

 

ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS H. TRUDO TE ZUNDERT:

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN

op de begraafplaats van de rooms-katholieke parochie H. Trudo gelegen aan de Molenstraat 7 in de gemeente Zundert.

 

 

Deze voorschriften behoren tot artikel 33 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 10 juli 2014.

 

1.      Bij een particulier enkel of particulier dubbel graf worden toegelaten graftekens met een lengte van maximaal  180 cm, een breedte van 80 cm en een hoogte van 100cm (boven het maaiveld, hoogte voetpad ). Deze afmetingen gelden niet in de rijen 301 tot en met 312.

 

2.       Bij een particulier enkel of particulier dubbel graf in de rijen 301 tot en met 312  worden toegelaten graftekens met een lengte van maximaal 190 cm, een breedte van 90 cm en een hoogte van 100cm ( boven het maaiveld, hoogte voetpad).

 

3.      Bij een particulier kindergraf worden toegelaten graftekens met een lengte van maximaal 100 cm, breedte 60 cm en een hoogte van 70 cm (boven het maaiveld, hoogte voetpad).

 

4.      Bij de particuliere urnengraven in de urnenmuur worden toegelaten sluitstenen met de hoogte en de breedte van een dergelijke ruimte. Op de randen voor de sluitstenen mogen vaasjes met bloemen en versieringen geplaatst worden, doch deze mogen niet vastgeplakt of vastgemetseld worden aan deze randen en mogen ook geen overlast veroorzaken bij de omliggende urnengraven in de urnenmuur.

 

5.      Bij de particuliere urnengraven op de urnenbegraafplaats worden toegelaten liggende stenen met de maten 60 cm x 45 cm x 4 cm.

 

6.      Grafbeplantingen mogen bij een particulier enkel of particulier dubbel graf niet hoger zijn dan 50 cm en mogen geen grotere oppervlakte begroeien dan het betreffende graf.

 

7.      Grafbeplantingen bij een particulier kindergraf mogen niet hoger zijn dan 35 cm en mogen geen grotere oppervlakte begroeien dan het betreffende graf.

 

8.      Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het Reglement van de begraafplaats: 1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden. 2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op de tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder. 3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zondagen en feestdagen en tijdens begravingen en diensten op de begraafplaats of in de kerk. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten. 4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder.

 

9.      Betreffende het onderhoud bepaalt het Reglement in artikel 35 lid 1: De graftekens en grafbeplantingen moeten ten genoegen van het bestuur worden onderhouden door de rechthebbenden. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en/of beplanting. De beheerder van de begraafplaats is bevoegd om grafbeplanting te verwijderen, als deze naar zijn inzicht niet meer levensvatbaar is.

         

 

 

 
© 2021 Websites & Zo