Heilige Trudo Zundert
 

 

Maand van de Bijbel:  24 januari t/m 14 februari

 

Ik wist het niet, maar er schijnt een theoloog des vaderlands te bestaan. Net als de dichter en de denker des vaderlands, hebben we ook een theoloog des vaderlands. En we hebben ook de maand van de Bijbel. Ook dat wist ik niet. Ik moet blijkbaar toch beter opletten.

De maand van de Bijbel loopt van 24 januari tot en met 14 februari, geen hele maand dus. Eigenlijk meer de drieweekse aandacht voor de Schrift. Samuel Lee heet de theoloog. Hij is onder andere verbonden aan de Vrije Universiteit.

Samuel vindt dat we in het westen een systematisch boek van de Bijbel hebben gemaakt. Allerlei theorieën zijn er omheen gebouwd. Volgens hem moet onze nadruk inzake Bijbel niet op het brein liggen, maar op het hart. De Bijbel is van origine een Oosterse reeks van verhalen, vol van mystiek en mysterie. Niet bedoeld om eigen geloofswaarheden te sanctioneren en in beton te gieten. Eerder een boek dat ons in het hart kan raken en verwonderen.

Hij zegt dat we weinig tijd inruimen voor dingen van het hart en dus ook voor de Bijbel. Wie de Bijbel van voor naar achter wil doorlezen, moet voor dit project de agenda een half jaar leeg houden.

Ik heb in mijn studententijd samen met anderen de Bijbel van voor naar achter gelezen. We woonden op de campus van de opleiding en aten gezamenlijk het ontbijt en avondeten. Elke avond voor het eten gingen we in een kringetje zitten, ieder met een Bijbel op schoot. Een half uur lang werden beurtelings aan elkaar passages voorgelezen, tot het half uur om was. Na een jaar hadden we alles van de Schepping tot en met de Openbaring gelezen en gehoord. Bijna een ervaring van luxe.

Samuel Lee houdt ons voor, dat we best met de vier evangeliën van Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes kunnen beginnen. Op die manier kunnen we, als we ons hart openstellen, Jezus Christus ontmoeten en misschien zelfs ontdekken wat het zeggen wil Hem te volgen. Op zijn minst kunnen we ons door mooie verhalen laten betoveren.

 

Pastor Wim van Reen

 

 

Groot succes optreden het Neva-ensemble uit St Petersburg in de Trudokerk

Na het debuut van het afgelopen jaar voor het Neva-ensemble uit St Petersburg, is het dit jaar op 27 december een veel drukker bezochte avond in de Trudo kerk te Zundert. 
De ruim 150 bezoekers genoten van het Neva-ensemble. De solisten staan bekend om hun zuivere vocale prestaties. Veel bezoekers waarderen het op hun geheel eigen wijze gezongen Russische liederen. Vijf top zangers en een pianiste, samen het Neva-ensemble vormend uit Rusland, zingt een paar liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen en Russische volksmuziek. Het gaat over lief en leed van het uitgestrekte platteland. Het concert wordt afgesloten met aria’s, duetten, romances en trio’s van beroemde (Russische) componisten. Het gezelschap keert elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, terug naar Nederland en verzorgt van begin december tot half januari weer een groot aantal optredens door heel Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's:  Charles van Campenhout  en  Astrid Römer 

 

 

Kerstviering 24 december 2019

 

Een goede, sfeervolle, warme viering met veel ouders en hun kinderen met als voorganger onze pastoor Hans van Geel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breda’s mannenkoor in de H. Trudokerk

 

Zondag 8 december gaf het Breda’s mannenkoor een concert in de H. Trudokerk. Tientallen bezoekers uit Zundert en omstreken werden van harte welkom geheten.

Het Breda’s mannenkoor o.l.v. dirigent Hans de Wit presenteerde een concert met liederen rond de Advent en Kerstmis. Er werd genoten van oude bekende en minder bekende Poolse liederen.

Na afloop was er een daverend applaus voor het koor , de bariton Martijn Sanders en de pianist André Telderman.  Zeker een middag die voor herhaling vatbaar is.

 

 

 

 

 

 

 

Sint komt naar de H. Trudokerk

Vol spanning kwamen op zaterdag 30 november de kinderen uit Zundert naar de H. Trudokerk.  Sinterklaas had hen een brief geschreven, waarin stond dat ze hun schoentjes mochten zetten in de kerk. En op deze zaterdagavond was iedereen uitgenodigd om te zien, wat Sint in de schoentjes gereden had. Tijdens de dienst had pastoor Hans van Geel al een prachtig verhaal verteld rond Sinterklaas.
Na de dienst sloop er plotseling een Piet naar voren en fluisterde pastoor Hans van Geel in het oor, dat Sint er zelf aan kwam. Alle kinderen mochten bij de Sint komen en had hij een verrassing. Sinterklaas is er natuurlijk voor alle kinderen……. niemand uitgezonderd!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsconcert door Breda's Mannenkoor.

 

 

 

 

 

Klik hier om tickets te bestellen.

 

 

 

 

 

Iedereen van harte welkom bij dit geweldige concert in onze H. Trudokerk. 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren Gregoriusspeld voor mevr. Miet Roelands - Jacobs

 

Op zaterdag 16 november  zong ons  parochieel koor Sint Cecilia in onze Zundertse parochiekerk weer ter gelegenheid van het St. Ceciliafeest. Het was zoals we van dit koor gewend zijn, een goede, sfeervolle opluistering van de dienst.
Ook dit jaar was er weer een jubilaris. Pastoor  Hans van Geel nodigde mevr. Miet Roelanda - Jacobs uit om naast hem te komen staan.  Al 25 jaar zingt zij als sopraan in het koor. Op haar aanwezigheid en inzet kan altijd gerekend worden. Voor haar 25 jarige inzet ontving zij uit handen van onze pastoor de zilveren Gregoriusspeld met oorkonde.
De parochiegemeenschap is zeer dankbaar voor haar inzet bij de diensten in onze kerk en natuurlijk ook van het hele  parochieel gemengd koor St Cecilia o.l.v. de dirigent Ton Franken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op Franciscusviering

Op zaterdag 5 oktober heeft de Sint Franciscusparochie Regio Rucphen de jaarlijkse regionale Franciscusviering gehouden in Schijf. Geheel in het teken van Franciscus en ook om de verbondenheid met de parochies uit de regio Zundert te benadrukken, werd in deze viering een collecte gehouden voor het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Samen met haar kleinkinderen Tijn en Maud heeft Jacqueline Peeters van de commissie Liturgie zaterdag 30 november de opbrengst van € 130,--  in het Vogelrevalidatiecentrum mogen overhandigen aan Charles Brosens, die ook een verzamelaar van Franciscusbeelden blijkt te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dictus vertelt in de Zundertse Kerken over Nepal

 

 

In de vijf Zundertse  kerken is erop initiatief van de Regionale Caritas al  een aantal jaren in november aandacht voor projecten in de derde wereld, ook dit jaar willen we daaraan medewerking verlenen. Op 9 en 10 november a.s. (Zundert en Rijsbergen) en op 16 en 17 november (Achtmaal / Wernhout en Klein Zundert) zal in de weekendvieringen uitleg gegeven worden over de Nepalese Stichting Tahsi Delek.

 

Jan Dictus heeft  samen met zijn vrouw Annie in 2011  deze stichting in het leven geroepen om in drie dorpen de lokale bevolking te helpen. Van wege zijn afkomst en zijn werken in de agrarische sector was het logisch om daarmee aan de slag te gaan.


Doel van het project is het ondersteunen met agrarische kennis en middelen, in de meest brede zin van het woord, van 90 gezinnen (400 personen). Er worden praktische trainingen verzorgd en er wordt voorlichting gegeven. Daarnaast zorgt men ook voor zaden, ondersteunende materialen en men helpt bij het onderzoeken en oplossen van grote problemen zoals het dreigend watertekort.
Het aanschaffen van de benodigde zaken gebeurt zoveel mogelijk in Nepal zelf waardoor dit ook een positief effect heeft op de lokale economie.

 

Dit jaar is de stichting een nieuw project gestart met de bedoeling om lokale jongeren  praktisch op te leiden in de agrarische sector. En dit gaat van houden van dieren tot het kweken van groente, fruit en kruiden.  “Wij proberen de traditionele kennis te combineren met praktische basis kennis uit Nederland. Daarnaast gaan we als onderdeel van dit project een model boerderij stichten met de bedoeling om de lokale bevolking en de kinderen van de basisschool kennis te laten maken met een andere manier van land en tuinbouw bedrijven. Wij zijn er ons terdege van bewust dat wij in conflict kunnen komen met de cultuur van deze mensen. Daarom is het belangrijk te luisteren en daarna  samen met hen een pad uit te zetten waarin op een niet al te lange termijn hun en onze inspanningen vruchten afwerpen”, aldus Jan.

 

Jan, die erg gegrepen en begeesterd is door dit project, zal zijn presentatie houden op de plaats waar normaal gesproken in de viering de preek wordt gehouden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van beelden.
Diaken Jan van Steenoven gaat voor in de vieringen en er zal een extra collecte gehouden worden voor dit doel.

Via BN De Stem en De Bode zal er uitgebreide informatie volgen en de parochies ontvangen nog verdere gegevens over het project. Ook verwijzen wij u graag naar de site van dit project: www.Tashi-Delek.org

 

 

 

Nieuwe aanvangstijden weekendvieringen


Op zaterdag 30 november en zondag 1 december aanstaande , de Eerste zondag van de Advent, gaan de parochies van de regio Rucphen en Zundert werken met nieuwe aanvangstijden voor  weekendvieringen.

Deze tijden zijn door het pastoraal team,  in overleg met de parochiebesturen, vastgesteld. De pastores zijn de besturen van Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid, Sint Franciscus en Heilige Trudo erkentelijk voor het meedenken in en ondersteunen van de nieuwe regeling.
De aangepaste tijden maken het mogelijk dat de pastoor, meer dan nu, eucharistie kan vieren in de regio’s Rucphen en Zundert.

Ook kunnen de vieringen met minder pastores verzorgd worden. De inzet van emeriti – gepensioneerde pastores – is minder nodig, omdat de eigen pastores efficiënter worden ingezet.


Hieronder volgen de tijden voor de weekendvieringen vanaf Advent:
      Achtmaal   zaterdag   blijft  17.00 uur
   Wernhout   zaterdag blijft 19.00 uur
         Klein-Zundert   zondag  wordt 09.30 uur
     Zundert   zaterdag wordt 17.30 uur
     Rijsbergen   zondag  wordt 11.00 uur

  Rucphen   zondag  wordt 10.30 uur
    Sprundel   zaterdag blijft  17.00 uur
Schijf    zaterdag blijft  19.00 uur
            Sint Willebrord   zaterdag blijft 19.00 uur
Zegge    zondag  wordt 09.00 uur

 

Het pastoraal team
 

 

 
© 2020 Websites & Zo