Heilige Trudo Zundert
 

 

Op weg naar één parochie
Een nieuwe naam voor een nieuwe parochie

 

 

Vertegenwoordigers van de parochiebesturen van Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid en Heilige Trudo spreken met elkaar over de vorming van één parochie voor de regio Zundert.

Aan de gesprekken nemen de pastoor en teamleider deel, en ook de bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw. De gesprekken verlopen constructief en er wordt flinke vooruitgang geboekt. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de bisschop zal besluiten onze drie parochies met ingang van 1 januari 2021 samen te voegen tot één nieuwe parochie.
Als een nieuwe parochie wordt opgericht krijgt deze een nieuwe, eigen naam. U kunt een rol spelen daarbij, door ons suggesties aan te reiken voor de naam van onze nieuwe parochie. Daarbij gelden een paar 'spelregels' of voorwaarden.
Door de coronacrisis zal niet ieder die dat wilde, kans hebben gezien om binnen de eerder gestelde termijn, een suggestie voor een nieuwe naam in te zenden. Derhalve hebben we de inzendtermijn verlengd tot 1 juni.

We zien graag uit naar uw gedachten over de nieuwe naam.


Voorwaarden waaraan parochienamen moeten voldoen

 • Het mag de naam zijn van één of meer heiligen of zaligen: bijvoorbeeld H. Bonifatius, HH Martelaren van Gorcum, Zalige Pater Titus Brandsma, H. Paus Paulus VI, etc.;
 • De naam kan verwijzen naar een Christusmysterie of een titel van Maria, zoals de Goede Herder, de Verrijzenis van Christus, H. Maria Onbevlekt Ontvangen. Het kan niet de naam zijn van een van onze huidige parochies  (goed voor u om te weten: onze kerken houden hun eigen naam, en ook de namen van de geloofsgemeenschappen veranderen niet.) 
 • De naam mag nog niet in het bisdom Breda als parochienaam voorkomen.
 • De naam moet de katholieke identiteit van de parochie oproepen. Daarom kunnen namen als Parochie Zundert, Het Kruispunt, of De Ontmoeting niet.


Uw suggestie
Heeft u een suggestie voor de naam van onze nieuwe parochie?

Stuur die vóór 1 juni 2020 naar ons op en geef daarbij aan waarom u vindt dat uw voorstel past bij onze nieuwe parochie. Zend uw suggestie via brief of e-mail naar pastorie Zundert, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert of naar  secretaris@trudozundert.nl


Wat gebeurt er met uw suggesties?
Alle voorstellen worden aangereikt aan de samenvoegingscommissie. Deze komt tot een eerste keuze van een vijftal namen en polst bij de bisschop of deze namen kunnen worden goedgekeurd. Vervolgens leggen we u de mogelijke namen van de nieuwe parochie voor en vragen we u aan te geven aan welke naam u de voorkeur zou geven. Op basis van deze peiling komen we tot een definitief voorstel voor de naam voor onze nieuwe parochie.

In september maken we de naam bekend. Daarna kunnen we een logo laten maken dat bij de nieuwe naam past, zodat op 1 januari 2021 onze nieuwe parochie met een nieuwe patroonheilige en met een nieuw logo kan starten.
We zien uit naar uw suggesties!


Samenvoegingscommissie Regio Zundert

 

Taizé Broeder Alois 

 

Klik HIER voor de gedachten van broeder Alois vanuit Taizé.

 

 

GEEN BEDEVAART ROOSENDAAL-KEVELAER IN 2020

Na lang aarzelen en pijn in het hart heeft het bestuur besloten de bedevaart vanuit Roosendaal e.o. naar Kevelaer dit jaar niet door  te laten gaan. Zowel de besluiten van de Nederlandse regering over het verbod op evenementen tot 1 september als de uitspraken van bondskanselier Merkel maken het bijna onmogelijk een bedevaart te organiseren.
Klik HIER voor het volledige bericht

 

 

UIT DE SCHATKAMER VAN DE KERK

Ferdinand Feldbrugge

MAGNIFICAT

Onder deze schatten neemt de lofzang van Maria, het Magnificat, een ereplaats in als niet alleen de oudste, maar ook een waar Maria zelf aan het woord is. In de H. Schrift spreekt zij zelf maar zelden: enkele gebeurtenissen tijdens de jeugd van haar Zoon, bij de bruiloft te Kana. Zij is wel altijd aanwezig, maar op de achtergrond.

Klik HIER om het volledige artikel in deze Maria mei maand  te lezen 

 

 

Kerkelijke vieringen en het coronavirus

Programma liturgie Regio Rucphen en Regio Zundert
Periode april t/m juni 2020

 • Wekelijkse Eucharistieviering Sint Bavokerk Rijsbergen.
  Iedere zaterdag om 17.00 uur, te volgen via de site van de Sint Bavoparochie.
  Vieringen kunnen beluisterd worden via ‘Kerkdienst gemist’ op voorpagina van deze site.
  Voorgangers: Pastoor Hans van Geel + pastorale team.
  Orgel Cia van Bragt, Cantor Ton Franken.

 

 

 • Rozenhoedje bidden op de vrijdagen 8 – 15 – 22 – 29 mei om 11.30 uur.  
  Te beluisteren via de site van de Sint Bavoparochie: Kerkdienst gemist

 

 • Eucharistievieringen op de 1e en de 3e zondag van de meimaand in de Maria Boodschapkerk van Zegge, aanvang 10.00 uur.
  Viering wordt opgenomen en later via facebook uitgezonden.
  Voorgangers : Pastoor Hans van Geel + pastorale team.
  Cantors: Tonnie Sedee en Theo van Dijk. Orgel en dirigent: Marco Buijs.

 

 • Eucharistievieringen op de 2e en 4e zondag van de meimaand in de Sint Willibrorduskerk van Sint Willebrord, aanvang 10.00 uur.
  Viering wordt opgenomen en later op facebook uitgezonden.
  Voorgangers: Pastoor  Hans van Geel + pastorale team.
  Cantor: Wim Roelands. Organist Gerard Konings.

 

Misboekjes

De misboekjes kunt u downloaden door op de volgende links te klikken:

 

17 mei: Zesde zondag van Pasen   Livesstream St. Bavo:  17.00 uur ( 16 mei ) 

21 mei: Hemelvaart van de Heer   Livestream St. Bavo:  11.00 uur

24 mei: Zevende zondag van Pasen    Livesstream St. Bavo:  17.00 uur ( 23 mei )

31 mei    1 juni:  Pinksteren   Livestream St. Bavo:  11.00 uur ( 31 mei )

 

Kerkdienstgemist.nl.

 

Roepingen zondag 2 en 3 mei 2020: Overweging van Wim van Reen: klik HIER

Vijfde zondag van Pasen 9 en 10 mei 2020: Overweging van Wim van Reen: klik HIER

Hemelvaart van de Heer: Overweging van Wim van Reen: klik HIER

 

 

 

 

 

Nadere informatie vindt u door HIER te klikken.

 

Paasbrieven en overwegingen rond Pasen

 

Overweging Witte Donderdag  door pastoraal werker Wim van Reen

Klik HIER voor de overweging

 

 

 

 

Paasboodschap pastoor Hans van Geel op Omroep Ons West Brabant:

Klik HIER voor de uitzending

 

 

Paasbrief Nederlandse Bisschoppen

Klik HIER voor de Paasbrief

 

 

 

Paasbrief pastoor Hans van Geel:

 

Opnieuw beginnen…

 

God, toevlucht in onze nood.

Voorafgaand aan het Paasgebeuren was er de veertigdagentijd,

de periode van in de woestijn verkeren, periode van bezinning.

 

Door de coronapandemie zijn we in de woestijn letterlijk op onszelf terug geworpen. Alles waar we ons eerder druk over maakten, stelt nu niets voor. We verkeren met heel de wereld in onzekerheid…in een soort stille oorlog tegen een sluipend virus.

 

Op allerlei wijze proberen mensen elkaar te helpen met kleine, maar o zo belangrijke manieren van nabijheid.

Al is het op afstand… het voelt warm, goed, oprecht aan.

 

Nu wordt het Pasen. De natuur ontluikt met zijn prachtige bloemen, bloesems, dieren krijgen jongen en de zon gaat steeds krachtiger schijnen.

Het valt ons toch wel erg moeilijk opnieuw te beginnen,
zonder vastigheid, zekerheid, zomaar gelovend op de goeie afloop.

Ook voor ons wordt het Pasen.

 

Jezus vraagt aan de leerlingen als ze midden in de storm van het leven binnengevaren zijn:

Waar is uw geloof? Waar is uw vertrouwen?

Met Pasen komt de Heer ons tegemoet en zegt: Kom, vertrouw op Mij!

 

We gaan samen opnieuw beginnen. Het zal anders zijn dan voordat we de woestijn ingingen.

Leef meer bewust! Bid en vier met elkaar het leven.

 

Wees dankbaar voor de vriendschappen die in deze crisis zijn ontstaan. Ook de vriendschap met Jezus, met Maria.

 

Jezus houdt van ons! Hij geeft ons de levende woorden mee:

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’.

 

Houd de hoop levend!

 

Namens het pastoraal team wens ik u een Zalig Pasen!

 

Pastoor Hans van Geel

 

 

Paasbrief bisschop Liesen.

 

Klik HIER voor de paasbrief van Mgr. Liesen

 

 

 

 

Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd

 

 

De Corona-pandemie heeft ook ons Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei.

 

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.

Het einde van deze periode is nog niet in zicht.

De verwachting is dat dit virus niet over enkele weken weg zal zijn.

Gezien de actuele situatie en de voorzichtige voorspellingen van virologen en andere specialisten zien wij ons genoodzaakt onze bedevaart in mei niet door te laten gaan.

 

Wij begrijpen dat dit voor de aangemelde pelgrims een grote teleurstelling kan zijn.

Toch zijn wij van mening dat dit op dit moment de beste beslissing is en dat uitstel van deze beslissing de organisatie van onze bedevaarten ernstig bemoeilijkt.

 

 

We willen, ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, ook positief zijn naar de toekomst en hopen dat we op het einde van de zomer toch met velen naar Banneux kunnen gaan en wel van vrijdag 28 augustus t.e.m. dinsdag 1 september 2020, met de dagbedevaart op zondag 30 augustus.

Van harte hopen wij u tijdens deze bedevaart te mogen begroeten!

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met hartelijke groet,

Bas Van Haeren, voorzitter van ‘Caritas Banneux bisdom Breda’

 

 

Maria heeft aan Mariette gezegd (en ze zegt het ook tegen ons vandaag):

“Geloof in mij, ik zal in u geloven!”

In dit vertrouwen mogen we ons in gebed richten tot Haar:

 

Maria, Gij die hoopt zijt in bange dagen,

blijf bij ons en bij allen die lijden onder de dreiging van het corona-virus.

Genees de zieken, bescherm de gezonden, draag zorg voor de overledenen,

ontferm U over hen die angstig zijn.

Wij vragen om Uw moederlijke aanwezigheid.

 

Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

 

Website: https://banneux-breda.jouwweb.nl

 

 

 

 

Help projecten Vastenactie!

 

 

 

Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.

 

Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

 

Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl.

 

De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den  Hout, bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.”

 

Lees meer op de website van Vastenactie. Bekijk bijvoorbeeld het interview met Patrick uit Zambia.

 

 

 

Parochieblad maart 2020

 

Het tweede parochieblad van onze 3 parochies in Zundert kan helaas niet huis aan huis bezorgd gaan worden. We willen de gezondheid van onze trouwe bezorgers niet in gevaar brengen. 

Wel kunt u door HIER te klikken het blad digitaal lezen / downloaden. 

 

In het blad is echter al informatie opgenomen, die niet meer correct is:

- Diensten in de Goede week:  Alle diensten rond Pasen zijn vervallen.

- Eerste Communie en Vormsel: Communievieringen en Vormselviering gaan niet door dit jaar.

 

 

 

 

Eerste Communie en Vormsel

 

Beste leden van werkgroepen Eerste Communie en Vormsel in de regio Rucphen en Zundert,
Onderstaande brief van het bisdom ontving het pastoraal team op 20 maart. Wij, de pastores van de parochies in de regio Rucphen en Zundert, volgen het beleid van het bisdom. We willen jullie als leden van de werkgroepen vragen om ouders en kinderen in kennis te stellen van deze nieuwe en ingrijpende richtlijn.


Geachte lezer,
Met het oog op de crisis die het Coronavirus veroorzaakt en in het licht van de maatregelen die door de Nederlandse overheid en de bisschoppen al zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen heeft het Bisdombestuur overlegd over de vraag hoe om te gaan met de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel die voor de tijd na Pasen zijn gepland en de catechetische voorbereidingen hierop.
Naar het oordeel van het Bisdombestuur is het niet verantwoord om de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel in de periode na Pasen te laten doorgaan.
Om die reden adviseren wij u dringend zulke vieringen te laten uitvallen en de kinderen die nu niet kunnen meedoen te laten aansluiten bij de voorbereiding en de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel van het volgende werk- / schooljaar.
We realiseren ons dat dit voor de communicanten en vormelingen en voor hun ouders een ingrijpend besluit is. Voor hen en voor de betrokken parochianen-vrijwilligers is het daarom van belang dat de pastorale teams in onze parochies in deze kwestie hetzelfde beleid volgen.
Iedereen zal de spanning voelen tussen de noodzaak van ‘sociale distantie’ om het Coronavirus af te remmen en de geestelijke nabijheid die juist in onze tijd zo van belang is. Als we ons samen houden aan de beperkingen ten dienste van onze gezondheid en die van anderen, zullen we ook samen deze crisis te boven komen.
Van harte veel wijsheid en sterkte toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Ben Hartmann secretaris-generaal


Ook wij wensen iedereen veel wijsheid en sterkte
Pastoor Hans van Geel
Pastor Gerard Damen
Diaken Jan van Steenoven
Pastor Rob van Sambeek
Pastor Wim van Reen

 

 

 

Ook het Afscheid van Rob van Sambeek is uitgesteld tot een later tijdstip !!

 

 

 

 

 

 

 

Bedevaart  Frankrijk & Luxemburg  17 t/m 25 oktober 2020

 

 

Klik HIER voor de volledige brochure met o.a. Programma en Prijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2020 Websites & Zo