Heilige Trudo Zundert
 

 

Kerkelijke vieringen en het coronavirus

Gedurende enkele maanden, in ieder geval tot en met 1 juni, zal het onmogelijk zijn om publieke kerkelijke vieringen te houden. Voor de regio Rucphen en Zundert gaat het pastoraal team daarom eucharistievieringen houden in de Sint Bavokerk te Rijsbergen. Waarom de Sint Bavokerk? Omdat deze kerk over een website beschikt waarop vieringen live te beluisteren zijn en herbeluisterd kunnen worden.


Voor het beluisteren van de vieringen via de website van de Sint Bavo, gaat u naar www.sintbavorijsbergen.nl. Op de openingspagina vindt u onderaan de link: Kerkdienst gemist. Ook mogelijk: Op de grijze menubalk boven in beeld klikt u op “links”. U scrolt naar beneden op de pagina die dan verschijnt tot u “kerkomroep” ziet. U klikt daar op “opnames van sint Bavo Parochie Rijsbergen”. Op de pagina die dan verschijnt klikt u in de menubalk op “uitzendingen”. Hierna ziet u meteen de viering verschijnen.


De volgende vieringen worden, tijdens de verscherpte maatregelen zonder publiek, in de Bavokerk gehouden. Aanwezig zijn de pastoor, leden van het pastoraal team, een koster, een cantor en een lector:
Elke zaterdag om 17.00 uur eucharistieviering.
Palmzondag, zaterdag 4 april 17.00, wijding van palmtakken.
Witte Donderdag 9 april om 19.00 uur eucharistieviering, waarin de instelling van de eucharistie en het laatste avondmaal worden herdacht.
Goede Vrijdag 10 april om 19.00 uur gebedsviering, waarin we het lijden en sterven van Jezus van Nazareth gedenken.
Paaswake, zaterdag 11 april om 21.00 uur eucharistieviering, waarin paasvuur, paaskaarsen en, doopwater worden gewijd.
Eerste Paasdag, zondag 12 april om 11.00 uur, eucharistieviering, verrijzenis van de Heer.


We maken u erop attent dat de vieringen van de meimaand in Zegge en Sint Willebrord geen doorgang vinden. Wilt u graag in gebed verbonden zijn, dan verwijzen wij u graag naar radio Maria, waar op geregelde tijden gebeden wordt tot de Moeder Gods.


Voor het bekijken van vieringen van de Goede Week kunt u ook terecht bij www.zuidwesttv.nl De Onze Lieve Vrouweparochie verzorgt deze vieringen.


Wie dagelijks een moment van bezinning wil, kan naar de website van de Oecumenische gemeenschap van Taizé, www.taize.fr/nl . Elke avond houden de broeders om 20.30 uur een gebedsviering met stilte, zang en gebed, die via de webcam wordt uitgezonden.


We wensen iedereen veel sterkte en wijsheid toe in deze moeilijke tijd. We bidden voor u en voor elkaar.


Pastoor Hans van Geel en pastor teamleider Wim van Reen

 

R.-K. Lievevrouweparochie zendt Paasvieringen uit via ZuidWestTV

 

De R.-K. Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom zendt de vieringen van het Paastriduüm live uit via ZuidWestTV. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden opgenomen in de OLV van Lourdeskerk. 

 

Live uitzendingen

De vieringen worden live uitgezonden vanuit de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Het pastoraal team van de R.-K. Lievevrouweparochie gaat voor. De drie uitzendingen beginnen op 9, 10 en 11 april om 19.00 uur.   

 

De uitzendingen zijn live te bekijken op ZuidWestTV.

ZuidWest TV is te zien in de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk via kanaal 40 van Ziggo.

Via Vodafone op kanaal 792.  
U kunt ook kijken via www.zuidwesttv.nl of facebook.com/ZuidWestTV
 

 

 

Help projecten Vastenactie!

 

 

 

Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.

 

Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

 

Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl.

 

De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den  Hout, bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.”

 

Lees meer op de website van Vastenactie. Bekijk bijvoorbeeld het interview met Patrick uit Zambia.

 

 

 

Parochieblad maart 2020

 

Het tweede parochieblad van onze 3 parochies in Zundert kan helaas niet huis aan huis bezorgd gaan worden. We willen de gezondheid van onze trouwe bezorgers niet in gevaar brengen. 

Wel kunt u door HIER te klikken het blad digitaal lezen / downloaden. 

 

In het blad is echter al informatie opgenomen, die niet meer correct is:

- Diensten in de Goede week:  Alle diensten rond Pasen zijn vervallen.

- Eerste Communie en Vormsel: Communievieringen en Vormselviering gaan niet door dit jaar.

 

 

 

 

Eerste Communie en Vormsel

 

Beste leden van werkgroepen Eerste Communie en Vormsel in de regio Rucphen en Zundert,
Onderstaande brief van het bisdom ontving het pastoraal team op 20 maart. Wij, de pastores van de parochies in de regio Rucphen en Zundert, volgen het beleid van het bisdom. We willen jullie als leden van de werkgroepen vragen om ouders en kinderen in kennis te stellen van deze nieuwe en ingrijpende richtlijn.


Geachte lezer,
Met het oog op de crisis die het Coronavirus veroorzaakt en in het licht van de maatregelen die door de Nederlandse overheid en de bisschoppen al zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen heeft het Bisdombestuur overlegd over de vraag hoe om te gaan met de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel die voor de tijd na Pasen zijn gepland en de catechetische voorbereidingen hierop.
Naar het oordeel van het Bisdombestuur is het niet verantwoord om de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel in de periode na Pasen te laten doorgaan.
Om die reden adviseren wij u dringend zulke vieringen te laten uitvallen en de kinderen die nu niet kunnen meedoen te laten aansluiten bij de voorbereiding en de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel van het volgende werk- / schooljaar.
We realiseren ons dat dit voor de communicanten en vormelingen en voor hun ouders een ingrijpend besluit is. Voor hen en voor de betrokken parochianen-vrijwilligers is het daarom van belang dat de pastorale teams in onze parochies in deze kwestie hetzelfde beleid volgen.
Iedereen zal de spanning voelen tussen de noodzaak van ‘sociale distantie’ om het Coronavirus af te remmen en de geestelijke nabijheid die juist in onze tijd zo van belang is. Als we ons samen houden aan de beperkingen ten dienste van onze gezondheid en die van anderen, zullen we ook samen deze crisis te boven komen.
Van harte veel wijsheid en sterkte toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Ben Hartmann secretaris-generaal


Ook wij wensen iedereen veel wijsheid en sterkte
Pastoor Hans van Geel
Pastor Gerard Damen
Diaken Jan van Steenoven
Pastor Rob van Sambeek
Pastor Wim van Reen

 

Coronavirus.

In verband met het Coronavirus heeft de bisschoppenconferentie besloten om alle liturgische vieringen op zaterdagavond en zondag af te lasten t/m 31 mei.

In onze Trudokerk zijn er dus de komende weekenden geen vieringen.

De brief van de bisschoppen kunt u HIER lezen.

 

 

Ook het Afscheid van Rob van Sambeek is uitgesteld tot een later tijdstip !!

 

 

Vanwege het coronavirus kan de Vastenmaaltijd niet doorgaan !

 

Vastenmaaltijd 30 maart 2020

 

 

Vastenmaaltijd in de pastorie van Zundert

Er wordt na het succes van vorig jaar, ook nu weer gewerkt aan de voorbereiding van een Oecumenische Vastenmaaltijd op maandag 30 maart, van 18.00 tot 19.30 uur, in de Pastorie van de Trudoparochie, Molenstraat 9, in Zundert.


Vanuit de landelijke Vastenaktie zal er uitleg gegeven worden over het goede doel waarvoor de opbrengst van de Vastenaktie 2020 aangewend zal worden. ‘Werken aan je toekomst’ is het thema. Wereldwijd zijn er 63 miljoen kinderen die geen onderwijs kunnen volgen. Kinderen uit Zambia wil men helpen naar school te kunnen gaan om zo te kunnen werken aan een betere toekomst.


De maaltijd die men gaat houden zal dan een sobere zijn met aan het eind een bezinningsmoment. Het gaat vooral om ontmoeten.

U kunt zich aanmelden via Diaken Richard Peter en Diaken Jan van Steenoven of het secretariaat van uw Protestantse Gemeente en het secretariaat van uw Parochie.
 

 

 

Bedevaart  Frankrijk & Luxemburg  17 t/m 25 oktober 2020

 

 

Klik HIER voor de volledige brochure met o.a. Programma en Prijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2020 Websites & Zo