Heilige Trudo Zundert
 

 

 

 

 

 

 

Kanselbericht Sint Franciscusparochie en parochies regio Zundert
weekend 19 juni

 

Beste parochianen

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de St Franciscusparochie en de parochie Christus Koning wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team:

In de afgelopen jaren zijn pastoraal werker Rob van Sambeek en pastoraal werker Gerard Damen met pensioen gegaan. Een klein jaar geleden hebben we afscheid van hen genomen. Regelmatig hebben onze besturen met het bisdom gesproken over de lege plekken in het pastoraal team. We zijn blij dat we daarover nu een mededeling kunnen doen.

 

Bisschop Liesen heeft ons gevraagd kennis te maken met pastoraal werker Embregt Wever. Embregt heeft pastoraal werk verricht in de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Den Bosch. Sinds 2008 vervulde hij verschillende pastorale functies in het bisdom Den Bosch. Het afgelopen jaar is hij zich gaan oriënteren op een nieuwe opdracht. Embregt voelde zich aangesproken door de keuze van het bisdom Breda om aan een meer missionaire kerk te bouwen, een keuze die ook door het team en de besturen van onze parochies is gemaakt. Embregt Wever heeft kennis gemaakt met pastoor van Geel, met het pastoraal team en met de parochiebesturen van onze parochies. Die gesprekken zijn positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Enbregt Wever met ingang van 1 juli te benoemen tot pastoraal werker van onze beide parochies.


Embregt is 60 jaar oud. Hij woont nu nog in Den Bosch  maar hij zal op korte termijn verhuizen naar onze parochies. Embregt krijgt een aanstelling voor 32 uur per week. Hij wordt lid van het pastoraal team en hij gaat participeren in de algemene pastorale taken. Hij zal daarbij bijzondere aandacht geven aan de catechese voor jonge gezinnen en volwassenen.

 

Op zondag 17 juli wordt Embregt Wever als pastoraal werker van onze parochies gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens de eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk in St Willebrord om 9.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid om met de nieuwe pastoraal werker kennis te maken.

 

Wij zijn blij dat het pastoraal team met de komst van Embregt Wever wordt aangevuld. We realiseren ons dat de afgelopen periode voor het team heel zwaar is geweest. We zijn u dankbaar voor alle begrip en ondersteuning die we van u mochten ondervinden, en we hopen dat u, ook met uw gebed, blijft meebouwen aan onze beide parochies.

 

 

                                      

 

Open kerkdag 12 juni 2022

Na de eucharistieviering gingen onze kerkdeuren wijd open. Iedereen was welkom om onze kerk te bezoeken tijdens deze open kerkdag. Buiten op het kerkplein werd iedere bezoeker welkom geheten. Ook werd de mogelijkheid geboden om een kaarsje aan te steken met een eigen wens of gedachte. Honderden mensen maakte hier gebruik van. Johan Zagers verzorgde weer de rondleidingen.
Op het kerkplein konden de kinderen sjoelen en blik gooien. Ook van de speurtocht in de kerk maakten veel kinderen met hun ouders gebruik. Volgende week zondag 19 juni in de dienst van 11 uur wordt de winnaar van de puzzeltocht bekend gemaakt. Informatie werd gegeven door de Alphawerkgroep o.a. de Alphacursus, het luisterhuis enz.
Een zeer geslaagde middag. Om 16.00 stonden bijna 400 kaarsjes te branden.

 

 

 

 

 

Bedankavond vrijwilligers 16 mei 2022

 

Om onze parochie gestalte te geven hebben vele parochianen een taak op zich genomen.

Pastoor Hans van Geel en de Parochie Kern Commissie van de H. Trudo is deze vrijwilligers daarvoor zeer erkentelijk. Om hieraan uitdrukking te geven houden we jaarlijks een "Bedankavond".

De avond op 16 mei werd doorgebracht in een ontspannen sfeer.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd van gedachten gewisseld door 
de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze parochiekern H. Trudo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Catechese ( FamCat) met vormelingen en hun ouders uit de parochies Christus Koning en St. Franciscus 

op 24 april 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Catechese ( FamCat) met communicanten en hun ouders

op 27 maart 2022

 

 

 

 

Vastenactie 2022

 

Parochie Christus Koning leeft intens mee met Oekraïne en bid voor een goede afloop.

Steun de Landelijke Actie van GIRO 555.

Ook willen wij ons doel voor de vastenactie van harte aanbevelen:

Stichting SOSSAH

SOSSAH is een organisatie die in Ghana onvoorwaardelijke steun biedt aan het ziekenhuis van Dzodze in de Volta Regio en aan de kwetsbare, arme, kinderrijke boerengezinnen.

Help hen het goede werk daar voort te zetten.

https://www.vastenactie.nl/.../stroom-redt-levens-in-ghana

 

 

 

          

 

 

Het Luisterhuis

 

Vanaf donderdag 7 oktober a.s. gaat HET LUISTERHUIS van start op twee plaatsen binnen de parochie Christus Koning.

HET LUISTERHUIS wordt ondersteund door de gezamenlijke kerken: de PKN, Gereformeerde Gemeente Rijsbergen en de RKK.

 

HET LUISTERHUIS is open van 14.00 tot 16.00 en vindt plaats in het parochiecentrum aan de Molenstraat 9 te Zundert en het parochiecentrum aan de St. Bavostraat 7 te Rijsbergen.

U bent van harte welkom voor een kopje thee of koffie!

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraal Beleidsplan

 

Klik HIER voor het Pastoraal Beleidsplan van de parochies Christus Koning en St. Franciscus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2022 Websites & Zo