Heilige Trudo Zundert
 

 

 

 

Kerkbalans: Doe mee !

 

Uw steun om het functioneren van de prachtige Trudo-kerk nu en in de toekomst mogelijk te maken is onmisbaar.

Geef slim: Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.

Geeft u een periodieke gift ? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. 

 

De richtlijn bedraagt € 124,- per huishouden.

 

Hartelijk dank aan degenen die al jaarlijks bijdragen.

 

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op onze rekening bij de Rabobank: NL72.RABO.01605.19.985 of bij ING: NL83.INGB.0001096954 ten name van de Parochie H. Trudo.

 

Dank zij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan.

 

Met dank en met vriendelijke groeten,

Parochiebestuur H. Trudo Zundert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI Publicatieplicht

 

Openheid en transparantie

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI’s en andere katholieke instellingen.

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

 

Publicatieplicht
Iedere parochie en iedere PCI  moet aan de publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden deze gegevens eenvoudig kunnen raadplegen.

De website waar u de gegevens van onze parochie H. Trudo kunt vinden is de site van het Bisdom Breda: www.bisdombreda.nl    

Onder ANBI -  Parochies -  H. Trudo, Zundert vindt u de gegevens, zoals het exploitatieoverzicht.

 
 
© 2021 Websites & Zo