Heilige Trudo Zundert
 

 

 

Eerste H. Communie in deze coronatijd:

 

Vorig jaar hebben we de vieringen van de Eerste Communie verplaatst naar dit kalenderjaar, in de hoop dat we ze dit jaar op de vertrouwde manier zouden kunnen vormgeven. Er was een schema waarin zowel de vieringen van vorig jaar als van dit jaar opgenomen waren.

Helaas is de verwachting dat de beperkende maatregelen nog wel een tijd voort zullen duren. Daarom zijn de communiewerkgroepen gaan nadenken over een plan B.

Als pastores hebben we gezegd dat we de eerste communievieringen dit jaar door zouden laten gaan, zo nodig in aangepaste vorm.

Vanuit enkele werkgroepen kwam de vraag of de viering zou kunnen opschuiven naar juli of september, in de hoop dat er dan meer mogelijk zal zijn. We hebben hen die mogelijkheid geboden om daar een keuze in te maken.

 

In het algemeen heeft dit geresulteerd in de volgende aanpassingen:

  • De presentatievieringen in het vieringenrooster gaan niet door, omdat het aantal kerkgangers ook volgende maand hoogstwaarschijnlijk nog dertig zal zijn inclusief kinderen. In verschillende kernen vindt de presentatie nu plaats via filmpjes, gestuurd aan de ouders en/of geplaatst op de website van de parochie.
  • Sommige groepen zullen gesplitst worden in kleinere groepen van 6 á 8 kinderen, zodat in ieder geval de ouders in de kerk aanwezig kunnen zijn. Op sommige plaatsen wordt een livestream gebruikt, bekostigd door de ouders in plaats van een video, om overige familieleden mee te kunnen laten kijken.
  • De voorbereiding vindt op school of digitaal plaats. De rondleiding van de communicanten kan wel in de kerk plaatsvinden.

 

De indeling van de eerste communievieringen is nu per kern als volgt:

  • Rijsbergen: 11 en 18 april 10.30 (gr4); 9/10 of 16/17 oktober (gr5)
  • Zundert: 25 september 10.30 en 13.30
  • Achtmaal: 3 juli 13.00 (presentatieviering 5 juni onder voorbehoud)
  • Klein-Zundert: 17 juli 10.30 en 13.00 (presentatiedienst 6 juni o.v.)
  • Wernhout: 11 september 13.00 (presentatiedienst 26 juni, dankviering 9 oktober o.v.)

 

 

 

Eerste H. Communie in "normale "tijden:

 

Ieder jaar in de Paastijd vieren we de Eerste Heilige Communie in onze parochie. Hieraan gaat een voorbereiding vooraf. Deze gebeurt op vier woensdagmiddagen in onze kerk. Eerst is er dan de Eerste Heilige Communie-katechese vanuit ons project door de pastoor en de werkgroep. Dan is er even een moment om limonade te drinken voor de kinderen. Daarna worden de liederen voor de vieringen geoefend.

 

Belangrijk onderdeel van de voorbereiding zijn de vieringen met Kerstmis, de presentatieviering, de kruisweg op Goede Vrijdag en de Paasviering op eerste Paasdag. Na de viering van de Eerste Heilige Communie is er ook nog een dankviering met een cadeautje van de parochie voor de eerste communicanten. De ouders kunnen thuis meewerken door enkele kleinere opdrachten met de kinderen te doen en de liedjes te zingen met de c.d..

 

Voor de ouders is er een aparte ouderavond en een rondleiding in de kerk. De voorbereiding gebeurt dus los van de school. De opgaveformulieren verspreiden we gemakshalve via de groepen 4 van de Zonnebloem en Sint Annaschool binnen de parochie. Maar kinderen die op andere scholen onderwijs volgen, bijvoorbeeld scholen voor speciaal onderwijs, zijn ook heel welkom.

 

Met u samen zal de werkgroep  het klimaat scheppen waarin alle kinderen zich goed kunnen voelen. De ouders van kinderen, die op andere scholen zitten, nodigen we vriendelijk uit zich zelf te melden via een telefoontje of bezoekje tijdens de spreekuren.

 

 

 

 

 
© 2021 Websites & Zo