Heilige Trudo Zundert
 

 

 

Algemene informatie:

 

 Procedure bij de aanmelding van een doop H. Trudo Zundert

 

• De aanvraag moet u doen bij uw parochie . Graag telefonisch op woensdagmorgen via de pastorie. Tel: 076 -5972292.

• De doopdatum dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen.

• U ontvangt via de contactpersoon van het samenwerkingsverband Zundert een inschrijfformulier en vult dit in. Bij de aanmelding heeft u ook de doopnamen van de peter en meter nodig.

LET OP: er mogen géén twee peters of twee meters opgegeven worden.

• U moet parochiebijdrage doen. In 2019 is de bijdrage € 120,-

• U krijgt via de contactpersoon van de parochie de teksten van het doopboekje en de datum van de (verplicht) bij te wonen doopvoorbereidingsavond.

• Op die doopvoorbereidingsavond krijgt u te horen wie de doopheer is. Daar mee overlegt u wat het tijdstip van de doop is.

 

 

De doopviering zelf is afzonderlijk, met uw eigen familie en vrienden. Het gebeurt ook wel eens dat er een doopviering is van meerdere kinderen. Dat is dan omdat hun ouders het graag samen willen doen.

 

 

Dopen kan op elke leeftijd. Jongeren en volwassenen, die nog niet gedoopt zijn, kunnen zich in gesprekken met de pastoor verdiepen in het geloof. Daarna kunnen de Doop, het Vormsel en de deelname aan de H. Eucharistie volgen.

 
© 2021 Websites & Zo