Heilige Trudo Zundert
 

 

 

Algemene informatie:

U bent van harte welkom om uw kind te laten dopen in onze parochiekerk. Ter voorbereiding op de doopviering is er op een avond een doopgesprek in de pastorie. Met de aanwezigen wordt dan ingegaan op de inhoud van het sacrament van het Doopsel, hoe de viering verloopt en op verschillende vragen die  er kunnen zijn.

 

De doopviering zelf is afzonderlijk, met uw eigen familie en vrienden. Het gebeurt ook wel eens dat er een doopviering is van meerdere kinderen. Dat is dan omdat hun ouders het graag samen willen doen.

 

Om te weten wanneer het eerst volgende doopgesprek wordt gehouden, kunt u de pastorie bellen tijdens de spreekuren. De doopvieringen worden op twee zondagen per maand in onze H. Trudokerk gehouden en op twee zondagen per maand in de St. Bavokerk te Rijsbergen. Als u al voor het doopgesprek zekerheid wil hebben over een datum en tijd kunt u hierover ook contact opnemen tijdens de spreekuren. Van harte welkom!

 

Dopen kan op elke leeftijd. Jongeren en volwassenen, die nog niet gedoopt zijn, kunnen zich in gesprekken met de pastoor verdiepen in het geloof. Daarna kunnen de Doop, het Vormsel en de deelname aan de H. Eucharistie volgen.

 
© 2019 Websites & Zo