Heilige Trudo Zundert
 

 

ZIEKENBEZOEK EN ZIEKENCOMMUNIE

 

Indien een zieke graag bezoek wenst van iemand van het Pastoraal Team kan er contact opgenomen worden met de pastorie tijdens de spreekuren. Ook is het mogelijk om regelmatig thuis de Ziekencommunie te ontvangen.
Voor een bediening ( het toedienen  van het sacrament van de Ziekenzalving  door de priester en indien voor de zieke nog mogelijk, het ontvangen van de H. Communie ) kan men ook buiten de spreekuren de pastorie bellen. Het is wel gewenst er op tijd bij te zijn, zodat de zieke het zoveel mogelijk zelf bewust mee kan maken. Dus liever niet wachten op het allerlaatste moment. Indien de priester onverhoopt niet aanwezig is, zal een ander lid van het Pastoraal Team nabij kunnen zijn door de Ziekenzegen en het uitreiken van de H. Communie.

 

Parochianen, die door ziekte of ouderdom niet kunnen deelnemen aan de kerstvieringen in de kerk,  kunnen thuis de H. Communie ontvangen. Graag een berichtje aan de pastorie en dan wordt er met u een afspraak gemaakt.

 

 

 

 

 
© 2021 Websites & Zo