Heilige Trudo Zundert
 

Parochiebestuur parochie Christus Koning

Voorzitter:

Pastoor H. van Geel

Molenstraat 9

4881 CP Zundert

tel.: 076-5972292

E-mail: jehm.vangeel@home.nl

 

Vice-voorzitter:

Mevr. I. Lochten

Secretaris:

Dhr. P.H. van den Heijkant

Penningmeester:

Dhr. T. Snepvangers

 

Gebouwen:

Dhr. CH. Daamen

Vrijwilligers:

Mevr. A. v. Sprundel

Communicatie:

Dhr. E. Bastiaensen

 

 

Parochie Kern Commissie H. Trudo

Voorzitter:

Dhr. J.J.M. Schrauwen

 

Secretaris:

Dhr. P.H. van den Heijkant

 

E-mail: secretaris@trudozundert.nl

 

Kasbeheerder:

Dhr. G.J. van de Wouw

 

E-mail: penningmeester@trudozundert.nl

 

Lid:

Mevr. A.M. van Sprundel - Boeren

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankrekening

U kunt gebruik maken van de volgende bankrekeningen:

 

Algemeen NL94.RABO.01605.59.553 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
Parochiebijdragen NL72.RABO.01605.19.985 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
Grafrechten NL31.RABO.01605.41.093 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo

 

 
© 2021 Websites & Zo