Heilige Trudo Zundert
 

Voorzitter:

Pastoor H. van Geel

Molenstraat 9

4881 CP Zundert

tel.: 076-5972292

E-mail: jehm.vangeel@home.nl

 

Vice-voorzitter:

Dhr. J.J.M. Schrauwen

 

 

Secretaris:

Dhr. P.H. van den Heijkant

 

E-mail: secretaris@trudozundert.nl

 

Penningmeester:

Dhr. G.J. van de Wouw

 

E-mail: penningmeester@trudozundert.nl

 

 

Lid:

Mevr. A.M. van Sprundel - Boeren

 

 

Bouwzaken/begraafplaats: Adviseur

Dhr. G.L. van Haaren

 

E-mail: gebouwen@trudozundert.nl

E-mail: kerkhof@trudozundert.nl

 

 

 

 

Bankrekening

U kunt gebruik maken van de volgende bankrekeningen:

 

Algemeen NL94.RABO.01605.59.553 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
Parochiebijdragen NL72.RABO.01605.19.985 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
Grafrechten NL31.RABO.01605.41.093 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo

 

 
© 2019 Websites & Zo