Heilige Trudo Zundert
 

Jongerenproject :  Afrianafoundation.  HELP A CHILD, CHANGE A LIFE.

 

 
 

Wat bezielt Nicole van Elteren ?

 

In de maand november wordt al vele jaren in de katholieke kerken van de 5 parochiekernen in Zundert aan jongeren, die zich bezig houden met een project in een derde wereldland, de ruimte gegeven om te vertellen over hun werkzaamheden.

Dit jaar zal op 17 november in de Trudokerk Zundert, 18 november in de Bavokerk Rijsbergen, 24 november in de Corneliuskerk Achtmaal en in de OLV van Altijd Durende Bijstand Wernhout en op 25 november in de Willibrorduskerk in Klein Zundert uitleg gegeven worden over de Afrianafoundation.

De in Klein Zundert opgegroeide Nicole van Elteren is de grote drijfveer achter deze stichting.

 

Wie is Nicole ?

Nu, bijna 7 jaar geleden is  Nicole haar zus gaan bezoeken die op dat moment stage liep in het CCAP Mission Hospital in Nhkoma, Malawi. Zij had destijds een goede baan in het hoofdkantoor van Tommy Hillfinger te Amsterdam. Nicole werd in Malawi enorm geraakt door het feit dat er zoveel pasgeboren baby’s overleden omdat hun moeder geen borstvoeding had of overleden was tijdens of kort na de bevalling.

Terug in Nederland heeft ze alles opgezegd en is ze voorgoed vertrokken naar dit prachtige maar o zo straatarme land Malawi.

Van haar spaargeld is ze in de hoofdstad babyvoeding en flesjes gaan kopen en zo is haar project van start gegaan.

 

Nu ruim 6 jaar later heeft ze momenteel 21 kinderen in haar huis wonen. Daarnaast ontvangen 45 kinderen, woonachtig in de dorpen,  tussen de 0-18 maanden  Lactogene babyvoeding, 25 kinderen tussen de 18-24 maanden ontvangen 1 liter melk per dag en 60 kinderen ontvangen een gezonde pap 2x daags. 250 kinderen ( ook oudere kinderen) ontvangen eten in het hongerseizoen wat veelal 6 maanden per jaar is, ze ontvangen schoolgeld, school uniformen en schoolbenodigdheden, medische ondersteuning, basis benodigdheden zoals zeep en kleding en de families worden geholpen met zaden (soja, bonen, mais, pinda’s) en kunstmest gedurende het plantseizoen.

 

Het is een hard en heel druk leven en er komen heel veel moeilijkheden op haar pad maar ze zoekt altijd naar oplossingen. Ze woont naast het ziekenhuis en wanneer de moeder tijdens een geboorte overlijdt of er is een andere reden waarom de moeder niet voor haar kindje kan zorgen, neemt het ziekenhuis contact met Nicole op. Al deze kinderen behoren tot 65 families die ondersteund worden door Nicole. Deze families worden ook nog eens geholpen met het bouwen van simpele huisjes, reparaties aan b.v. het dak, het bouwen van een toilet, het beginnen van een kleine business of het kopen van b.v. enkele geiten. Het doel is om al deze families zelfstandig te maken.

Ze doet ongelofelijk goed werk en heeft al zo veel bereikt in de afgelopen zes jaar. Ze doet dit werk geheel vrijwillig en haar ouders hebben hiervoor 6 jaar geleden een stichting opgericht. Deze stichting heeft een ANBI status. www.afrianafoundation.org

Op deze website en ook op de Facebook pagina van de Afriana Foundation kunt u nog veel meer vinden en lezen over het werk van Nicole. 

 

Binnenkort komt de moeder van Nicole, Lilian, tijdens de weekendvieringen op de eerder genoemde dagen, u meer vertellen over het werk van Nicole. Er zal in de vieringen een extra collecte gehouden worden met als thema: HELP A CHILD, CHANGE A LIFE.

 

 

 

 

 

 

Jan Voeten  ontvangt  Diocesane onderscheiding  27 -10 - 2018

 

 

Jan Voeten en de Zundertse begraafplaats naast de H. Trudo-kerk zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jan zorgde dag in dag uit voor het kerkhof. Jarenlang reed hij weer of geen weer op zijn fiets naar het kerkhof om de hekken te openen en te sluiten. De werkzaamheden , die hij op de begraafplaats verrichtte zijn te veel op allemaal te kunnen noemen: het graven van de graven, zorg voor de grafstenen, onderhoud van de begraafplaats enz. enz. Ook bij en in de kerk was Jan actief zoals het plaatsen van de kerststal, de kerstbomen, het maken van de adventskrans enz.
Voor al dit werk werd Jan Voeten zaterdagavond op het einde van de eucharistieviering door pastoor Hans van Geel in het zonnetje gezet. De bisschop van Breda, Mgr. J. Liesen  had Jan voor zijn grote verdiensten voor de H. Trudo-parochie de Diocesane onderscheiding Bisdom Breda toegekend. Pastoor Hans van Geel reikte hem de onderscheiding met bijbehorende oorkonde uit. Onder groot applaus van alle kerkgangers werd de draagspeld opgespeld. Alle parochianen in de kerk zongen hierna “Lang zal hij leven”. Jan vierde de volgende dag 28 oktober dan ook zijn  85e verjaardag !
Hierna werd onder het genot van kop koffie in de kerk nog nagepraat met deze geweldige vrijwilliger.


 

 

 

 

 

 

 

Regio’s Rucphen en Zundert tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 26 april jongstleden werd in de pastorie van Zundert de samenwerkingsovereenkomst tussen de Franciscusparochie regio Rucphen en de parochies van de Sint Bavo, de heilige Drie-Eenheid en de heilige Trudo van regio Zundert getekend. Parochiebestuurders, pastores, assistenten, en Annemiek Way namens het bisdom, waren aanwezig om dit heuglijke feit te onderstrepen. Het bestuur van de heilige Trudo had voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Na de ondertekening was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en een hapje.

 

 

 

 

Met de installatie van Hans van Geel als pastoor van de regio Rucphen en de regio Zundert, kon de samenwerking tussen beide regio’s worden hervat en bekrachtigd. Hij memoreerde het belang van de overeenkomst en bevestigde de symbolische betekenis van de ondertekening, als een toegewijde geste van beide regio’s om met verzamelde krachten de toekomst in te trekken. Hij vertelde, dat we ter ondersteuning ook de patroonheiligen van de parochies mogen aanbidden. Op hun voorspraak mogen wij ons gezegend weten. Hans verwees tot slot naar Christus, die ons allen in geloof en leven door zijn Woord verzamelt en aan elkaar verbindt. Door de levende Heer centraal te stellen in onze pastorale en bestuurlijke arbeid, zullen wij ons door Hem gedragen mogen weten en in vertrouwen de toekomst van de kerken in onze dorpen tegemoet mogen zien.  

 

 

 

Pastoor Hans van Geel ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. De door alle besturen getekende exemplaren worden overhandigd aan de bisschop van Breda, die de overeenkomst bekrachtigt met zijn handtekening.

 

 

 

 

 

 

 

De vertegenwoordigers van de parochiebesturen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Namens het pastores-team

Wim van Reen

 

 

 

 

 

Hemelvaart 10 mei 2018

 

Plechtige Hoogmis voor de parochies H. Bavo en H. Trudo m.m.v. het koor Chanson de la Vie uit Langeweg

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasboodschap  pastoor H. van Geel

 

 

Verlate Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 9 maart 2018 hielden de parochiebesturen  en het pastoresteam van de regio’s Rucphen en Zundert een zogenoemde verlate nieuwjaarsreceptie. Deze vond plaats in de pastorie van de Heilige Trudoparochie te Zundert. Aanleiding voor deze feestelijke bijeenkomst, was het aantreden van de nieuwe pastoor Hans van Geel. Door zijn komst kan de samenwerking tussen de beide regio’s weer worden opgepakt. Het pastoresteam zal derhalve zijn pastorale taken voor de beide gebieden opnieuw gaan inzetten.

De besturen van de 4 parochies - Heilige Drie-eenheid (Achtmaal, Klein-Zundert, Wernhout), Heilige Trudo (Zundert), Sint Bavo (Rijsbergen) en Sint Franciscus (Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel, Zegge) - waren goed vertegenwoordigd en de pastores – Gerard Damen, Hans van Geel, Wim van Reen, Rob van Sambeek en Jan van Steenoven - waren present. Ook aanwezig waren teamassistente Koosje van Overveld en Annemiek Way, benoemingenadviseur van het bisdom Breda.  Er werd voorzien in voldoende gelegenheid voor bestuurders en pastores om elkaar te ontmoeten en zodoende beter te leren kennen.

De pastoor en het bestuur van de Trudo hadden de deuren van de pastorie gastvrij geopend en de gastvrouwen Francien en Wies hadden voor koffie, thee, vlaai, hapjes en drankjes gezorgd. Voor even lieten we het vasten varen, want we hadden iets te vieren. Floris, de hond van de pastoor, mocht na de opening van de avond zich mengen tussen de bezoekers.

 

Piet van den Heijkant opende de avond en sprak namens de Trudo de hoop en het vertrouwen uit, dat deze nieuwe start zou mogen leiden naar groei in samenwerking en betrokkenheid op elkaar en op elkaars parochies. Pastoor Hans van Geel gaf in zijn toespraak aan dat hij in alle parochies zeer hartelijk is ontvangen en dat hij zich omringd weet met fijne collega’s. Ook hij benadrukte dat parochies en pastores in verbondenheid met elkaar en betrokken op elkaar een nieuwe weg mogen inslaan, waarbij zij op elkaar kunnen bouwen. Dit alles in het geloof dat wij ons gedragen mogen weten door de drie-ene God.

Hans van Geel was op 1 februari jongstleden benoemd tot pastoor van de regio’s Rucphen en Zundert. In twee bijzondere vieringen op 3 februari in de Trudo en op 4 februari in de Willibrorduskerk werd Hans van Geel respectievelijk door bisschop Liesen en vicaris Verbeek geinstalleerd als nieuwe pastoor . Mientje Peeters, vice-voorzitter van de Sint Bavo overhandigde hem een DVD waarop de viering van de installatie in de Trudo te zien is.

In de pastorie in Zundert zal de pastoor gaan wonen. Het parochiegebouw zal voortaan op de begane grond gebruikt worden als pastoraal centrum, waar mensen met hun pastorale vragen terecht kunnen en waar parochianen voor een kopje koffie binnen kunnen wandelen. De bovenverdieping zal het woonvertrek van de nieuwe pastoor zijn. Om de bovenvertrekken om te toveren tot de leefruimte van Hans van Geel, was er door twee bestuursleden van de Trudo, Ger van Haaren en Gerry van de Wouw, veel werk verzet. De pastoor wilde hun wekenlange inzet honoreren en stelde voor, dat Ger en Gerry het leefgedeelte voor de pastoor feestelijk zouden openen. Hiertoe werd hen op een kussen een schaar aangereikt, waarmee zij het rood-witte lint dat voor de trap was gespannen, doorknipten. Een koninklijk moment.

 

 

Hans van Geel nodigde daarop  iedereen uit om de gehele pastorie te bezichtigen, waarbij Ger en Gerry voor de nodige toelichting zorgden bij de verbouwing tot woonhuis en parochiecentrum.

De gastvrouwen Wies en Francien, werden door de pastoor zeer hartelijk bedankt voor de goede verzorging van de feestelijke avond. De dames ontvingen uit handen van Hans een mooie bos bloemen. Dit gebaar werd met een uitgebreid applaus begroet, want de verzorging was ook buitengewoon.

Aan het einde van de avond reikte de pastoor aan de 4 vice-voorzitters van de parochiebesturen, Johan (Trudo), Karel (Drie-Eenheid), Mientje (Bavo) en Wim (Franciscus) en aan de teamleider van het pastoresteam, pastor Jan,  een symbolische kaars uit. Deze zullen telkens als men als bestuur of team vergadert aangestoken worden. De lichtjes verwijzen dan naar de samenwerking, naar de betrokkenheid op elkaar. Zij vormen ook de belichaming van de verbondenheid met het Licht van Onze Lieve Heer, die met Pasen tot nieuw leven werd gewekt. In zijn Naam mogen bestuurders en pastores de parochies voorgaan in dat nieuwe leven. De verlate nieuwjaarsreceptie mag als feestelijke voorbode daarvan beschouwd worden.

 

Wim van Reen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanselbericht parochies van de regio Zundert

weekend 2 en 3 december 2017

 

Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de H. Trudoparochie te Zundert,

 de H. Bavoparochie te Rijsbergen en de parochie van de Heilige Drie-eenheid te Klein Zundert

wil ik u de volgende mededeling doen.

 

De bisschop van Breda heeft de verantwoordelijkheid om in het gehele bisdom goede pastorale zorg te realiseren.

 Daartoe doet hij van tijd tot tijd een beroep op de pastorale beroepskrachten in ons bisdom.

 Ook is het een goede zaak, zowel voor de parochies als voor de pastorale beroepskrachten, om met enige regelmaat een nieuwe uitdaging aan te gaan.

 

In de afgelopen periode is onze pastoor Verheije uitgevallen wegens ziekte.

Vanaf september is zijn re-integratie begonnen in de H. Mariaparochie te Walcheren.

Deze verloopt voorspoedig. Bisschop Liesen heeft met pastoor Verheije gesproken over zijn toekomst.

De bisschop heeft hem gevraagd een nieuwe benoeming te aanvaarden in een ander regionaal samenwerkingsverband van ons bisdom.

Na rijp beraad heeft pastoor Verheije daar ja op gezegd. Met ingang van 1 februari 2018 benoemt bisschop Liesen  pastoor Verheije tot pastoor van de parochie De Bron te Hoogerheide en de parochie O.L. Vrouw in het Woud te Wouw.

 

Op zondag 21 januari neemt pastoor Verheije afscheid van de parochies van de regio Zundert tijdens en na de eucharistieviering om 10.30 uur in de H. Bavokerk te Rijsbergen. Hij gaat wonen bij zijn nieuwe parochies.

 

We zijn blij u te kunnen melden dat bisschop Liesen heeft kunnen voorzien in de opvolging van pastoor Verheije.

Met ingang van 1 februari 2018 wordt pastoor Hans van Geel benoemd als pastoor van de drie parochies van de regio Zundert: de H. Trudoparochie, de H. Bavoparochie en de parochie van de Heilige Drie-eenheid. Pastoor Van Geel wordt tevens pastoor van de Sint Franciscusparochie te Rucphen. De parochiebesturen van de regio en pastoraal werker Rob van Sambeek hebben met hem kennisgemaakt en zien uit naar de samenwerking.

 

Pastoor Van Geel gaat leiding geven aan pastoraal werker Rob van Sambeek die momenteel bijna volledig werkzaam is voor de regio Zundert en aan het huidige team van de Sint Franciscusparochie te weten diaken Jan van Steenoven, en de pastoraal werkers Gerard Damen, Wim van Reen en Rob van Sambeek.

Het hele pastorale team zal vanaf 1 februari 2018 werkzaam zijn voor de parochies van de regio Zundert en voor de Sint Franciscusparochie.

 

Pastoor Van Geel is sinds 2005 pastoor van de Sint Annaparochie te Steenbergen en vanaf 2013 tevens pastoor van de Sint Christoffelparochie te Halsteren.

Hij is 56 jaar. Hij gaat wonen in de pastorie van Zundert.

Op zaterdagavond 3 februari tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in onze H. Trudokerk te Zundert zal bisschop Liesen pastoor Van Geel installeren als pastoor van de parochie de Heilige Drie-eenheid, de H. Bavoparochie en de H. Trudoparochie.

U bent allen van harte welkom.

 

We leven vandaag op de Eerste Zondag van de Advent in de hoopvolle verwachting van een nieuwe toekomst.

Dat God beide pastoors en ons allen daarbij tot steun en inspiratie mag zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Bedankavond  Vrijwilligersavond 11 oktober 2017:
Samen Onderweg

 

In een gezellige sfeer onder het genot van een hapje en een drankje werd weer door de vrijwiligers van onze parochie ontspannen met elkaar van gedachten gewisseld.

Grote dank aan iedereen die zich inzet voor het wel en wee van onze parochie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanselbericht regio Zundert

weekend 11/12 maart 2017

 

Namens pastoor Verheije en de drie besturen van de regio Zundert wil ik u de volgende mededeling doen.

 

Diaken Jan van Steenoven heeft besloten te stoppen als diaken in onze drie parochies. Hij heeft bisschop Liesen gevraagd zijn benoeming te mogen teruggeven. Bisschop Liesen heeft hiermee ingestemd. De afgelopen jaren heeft het pastoraal team  hard gewerkt om het pastoraat in de drie parochies gestalte te geven. Diaken Jan van Steenoven heeft hier een grote bijdrage aan geleverd. Pastoor Verheije vindt het spijtig dat diaken Van Steenoven stopt. Hij had hem graag behouden voor het pastoraat in de regio Zundert.

 

Diaken Van Steenoven zal zijn werkzaamheden in de Sint Franciscusparochie blijven uitvoeren. In overleg met pastoor Verheije en de parochiebesturen zal met het bisdom bekeken worden hoe de omvang van de pastorale inzet na het vertrek van diaken Van Steenoven op peil kan blijven. 

 

Op zondag 2 april is er om 10 uur een viering in de kerk van Klein Zundert als afscheid van de Zundertse parochies, waarna ieder in de gelegenheid is diaken Jan van Steenoven persoonlijk de hand te drukken en afscheid te nemen.

 

 

 

 

Zundertse Bode 01 - 02 -2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zundertse Bode 25 - 01 -2017

 

 

 

Kanselbericht parochies regio Zundert

weekend 21/22 januari 2017

 

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de parochie de Heilige Drie-Eenheid te Klein Zundert, de parochie H. Bavo te Rijsbergen en de parochie H. Trudo te Zundert wil ik u de volgende mededeling doen.

 

Met ingang van 1 augustus 2016 heeft pastoor Verheije omwille van zijn gezondheid eervol ontslag gekregen als pastoor van de parochies van de voormalige IPV regio Rucphen en is hij weer volledig beschikbaar gekomen voor zijn taak als pastoor van de drie parochies van de regio Zundert.

 

In de afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met het bisdom over de toekomst van de andere leden van het pastoraal team. Het team werkte namelijk zowel voor de parochies van de regio Zundert als voor de parochies van de regio Rucphen. We kunnen u het volgende hierover melden.

 

Zoals genoemd is pastoor Frans Verheije geheel inzetbaar voor het pastoraat in de drie parochies van de regio Zundert. Diaken Jan van Steenoven is met ingang van 1 januari 2017 voor 50% beschikbaar voor het pastoraat in onze parochies. Ook pastoraal werker Rob van Sambeek werkt met ingang van 1 januari 2017 voor 50% voor de drie parochies van ons samenwerkingsverband. Daarmee bestaat het pastoraal team uit drie beroepskrachten die samen 2 voltijds plaatsen bezetten. Het herstel van pastoor Verheije gaat voorspoedig maar is nog niet 100%.

 

Wij wensen het team Gods Zegen en alle goeds bij de verdere opbouw van het pastoraat in onze regio. Als besturen en vrijwilligers van de drie parochies willen we hen daar graag bij blijven ondersteunen.

 

 

 

PAROCHIEBESTUUR:

De bisschop van Breda heeft eervol ontslag verleend aan dhr. A.A.E.M. ( Ton ) Franken en aan mevr. L.M. ( Wies ) van Aert-Bevers als leden van het parochiebestuur onder dankzegging voor al hetgeen zij in hun functies als vice-voorzitter en penningmeester voor de parochie hebben gedaan.

In het parochiebestuur H. Trudo zijn door de bisschop benoemd de heer J.J.M. ( Johan ) Schrauwen en de heer G.J. (Gerry) van de Wouw.

Wij wensen hen succes met hun bestuurswerk ten behoeve van onze parochie.

 

 

 

Vrijdag  18 maart 2016 : 19.00 uur:

Presentatie pastoraal werker Rob van Sambeek

Eucharistieviering met presentatie van de pastoraal werker Rob van Sambeek aan de parochies van het samenwerkingsverband Zundert en van de IPV Rucphen.

Celebrant is mgr. H.C.M.  Lommers, vicaris-generaal van het bisdom van Breda.

Concelebrant is pastoor F. Verheije, met medewerking van het pastoraal team.

Gemengd Koor St. Cecilia en Gemengd Koor Voluntate.

Na de viering is er gelegenheid kennis te maken met de nieuwe pastoraal werker, onder het genot van een kopje koffie, in het Cultuurcentrum Zundert. 

 

 

Kanselbericht parochies van de regio Rucphen en de regio Zundert
Weekend 23 en 24 januari 2016

 

Namens het pastoraal team en de IPV regio Rucphen en de besturen van de regio Zundert wil ik u de volgende mededeling doen.

Diaken Jan Foesenek is vanaf 1 september 2008 werkzaam voor de IPV regio Rucphen, in het bijzonder voor de parochie van de H. Willibrordus te Willebrord. Vanaf 1 februari 2013 is zijn benoeming uitgebreid naar twee parochies van de regio Zundert, vanaf 1 januari 2014 naar de derde parochie van deze regio. Vanaf 2012 is hij teamleider van het pastoraal team.

Bij aanvang van zijn eerste benoeming in 2008 heeft diaken Foesenek de toenmalige bisschop Van den Hende gevraagd voor zijn pensioengerechtigde leeftijd nog in een andere parochie een benoeming te mogen krijgen. Dit verzoek heeft diaken Foesenek het afgelopen najaar herhaald. Bisschop Liesen is hierop ingegaan.

Met ingang van 1 maart 2016 benoemt bisschop Liesen diaken Foesenek in het pastoraal team van de onlangs opgerichte parochie van de Heilige Familie in Breda. Hij krijgt daar o.a. de taak kerkopbouw. In de afgelopen jaren heeft diaken Foesenek met grote inzet gewerkt voor onze parochies. Daar zijn we hem dankbaar voor. We gunnen hem een nieuwe uitdaging en wensen hem hierbij Gods zegen toe. Op zaterdagavond 20 februari om 19.00 uur wordt afscheid van hem genomen met een eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk te Sint Willebrord.

 

Er is overleg geweest met het bisdom over de aanvulling van het team.

Per 1 maart 2016 benoemt bisschop Liesen pastoraal werker Rob van Sambeek als lid van het team. Hij is de afgelopen 9 jaar werkzaam geweest als pastoraal werker in de parochie Heilige Geest in Rijen en de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart. Daarvoor was hij o.a. werkzaam als identiteitsbegeleider. In de afgelopen weken hebben het pastoraal team, de IPV Rucphen en de parochiebesturen van de regio Zundert kennis met hem gemaakt. Hij is van harte welkom. In overleg met het team zal nader gekeken worden naar zijn taken. Rob van Sambeek is 62 jaar en woont in Eindhoven. Op vrijdagavond 4 maart om 19.00 uur wordt hij door vicaris Paul Verbeek gepresenteerd tijdens een feestelijke eucharistieviering in de H. Trudokerk te Zundert.

 

Pastoraal werker Gerard Damen heeft te kennen gegeven graag voor 100% te willen werken in het parochiepastoraat. Daar zijn we blij mee. Met het vertrek van diaken Foesenek wordt hij de eerstaanspreekbare pastorale beroepskracht van de parochie H. Willibrordus te Sint Willebrord naast zijn reeds bestaande eerstaanspreekbaarheid in de parochie H. Martinus te Rucphen.

 

Per 1 maart 2016 heeft pastoor Frans Verheije aan diaken Jan van Steenoven de teamleiderstaken gedelegeerd. In overleg met het team wordt gekeken naar de verdere taakinvulling binnen het pastoraal team.

 

We hopen op Gods zegen en uw aller inzet om in een goede geest verder gestalte te geven aan de onderlinge samenwerking en de verdere opbouw van het pastoraat in onze parochie.

 

 

 

 

Regio’s Rucphen en Zundert tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 26 april jongstleden werd in de pastorie van Zundert de samenwerkingsovereenkomst tussen de Franciscusparochie regio Rucphen en de parochies van de Sint Bavo, de heilige Drie-Eenheid en de heilige Trudo van regio Zundert getekend. Parochiebestuurders, pastores, assistenten, en Annemiek Way namens het bisdom, waren aanwezig om dit heuglijke feit te onderstrepen. Het bestuur van de heilige Trudo had voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Na de ondertekening was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en een hapje.

 

 

 

 

Met de installatie van Hans van Geel als pastoor van de regio Rucphen en de regio Zundert, kon de samenwerking tussen beide regio’s worden hervat en bekrachtigd. Hij memoreerde het belang van de overeenkomst en bevestigde de symbolische betekenis van de ondertekening, als een toegewijde geste van beide regio’s om met verzamelde krachten de toekomst in te trekken. Hij vertelde, dat we ter ondersteuning ook de patroonheiligen van de parochies mogen aanbidden. Op hun voorspraak mogen wij ons gezegend weten. Hans verwees tot slot naar Christus, die ons allen in geloof en leven door zijn Woord verzamelt en aan elkaar verbindt. Door de levende Heer centraal te stellen in onze pastorale en bestuurlijke arbeid, zullen wij ons door Hem gedragen mogen weten en in vertrouwen de toekomst van de kerken in onze dorpen tegemoet mogen zien.  

 

 

 

Pastoor Hans van Geel ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. De door alle besturen getekende exemplaren worden overhandigd aan de bisschop van Breda, die de overeenkomst bekrachtigt met zijn handtekening.

 

 

 

 

 

 

 

De vertegenwoordigers van de parochiebesturen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Namens het pastores-team

Wim van Reen

 

 

 

 

 

 

Jongerenproject :  Afrianafoundation.  HELP A CHILD, CHANGE A LIFE.

 
 

Wat bezielt Nicole van Elteren ?

 

In de maand november wordt al vele jaren in de katholieke kerken van de 5 parochiekernen in Zundert aan jongeren, die zich bezig houden met een project in een derde wereldland, de ruimte gegeven om te vertellen over hun werkzaamheden.

Dit jaar zal op 17 november in de Trudokerk Zundert, 18 november in de Bavokerk Rijsbergen, 24 november in de Corneliuskerk Achtmaal en in de OLV van Altijd Durende Bijstand Wernhout en op 25 november in de Willibrorduskerk in Klein Zundert uitleg gegeven worden over de Afrianafoundation.

De in Klein Zundert opgegroeide Nicole van Elteren is de grote drijfveer achter deze stichting.

 

Wie is Nicole ?

Nu, bijna 7 jaar geleden is  Nicole haar zus gaan bezoeken die op dat moment stage liep in het CCAP Mission Hospital in Nhkoma, Malawi. Zij had destijds een goede baan in het hoofdkantoor van Tommy Hillfinger te Amsterdam. Nicole werd in Malawi enorm geraakt door het feit dat er zoveel pasgeboren baby’s overleden omdat hun moeder geen borstvoeding had of overleden was tijdens of kort na de bevalling.

Terug in Nederland heeft ze alles opgezegd en is ze voorgoed vertrokken naar dit prachtige maar o zo straatarme land Malawi.

Van haar spaargeld is ze in de hoofdstad babyvoeding en flesjes gaan kopen en zo is haar project van start gegaan.

 

Nu ruim 6 jaar later heeft ze momenteel 21 kinderen in haar huis wonen. Daarnaast ontvangen 45 kinderen, woonachtig in de dorpen,  tussen de 0-18 maanden  Lactogene babyvoeding, 25 kinderen tussen de 18-24 maanden ontvangen 1 liter melk per dag en 60 kinderen ontvangen een gezonde pap 2x daags. 250 kinderen ( ook oudere kinderen) ontvangen eten in het hongerseizoen wat veelal 6 maanden per jaar is, ze ontvangen schoolgeld, school uniformen en schoolbenodigdheden, medische ondersteuning, basis benodigdheden zoals zeep en kleding en de families worden geholpen met zaden (soja, bonen, mais, pinda’s) en kunstmest gedurende het plantseizoen.

 

Het is een hard en heel druk leven en er komen heel veel moeilijkheden op haar pad maar ze zoekt altijd naar oplossingen. Ze woont naast het ziekenhuis en wanneer de moeder tijdens een geboorte overlijdt of er is een andere reden waarom de moeder niet voor haar kindje kan zorgen, neemt het ziekenhuis contact met Nicole op. Al deze kinderen behoren tot 65 families die ondersteund worden door Nicole. Deze families worden ook nog eens geholpen met het bouwen van simpele huisjes, reparaties aan b.v. het dak, het bouwen van een toilet, het beginnen van een kleine business of het kopen van b.v. enkele geiten. Het doel is om al deze families zelfstandig te maken.

Ze doet ongelofelijk goed werk en heeft al zo veel bereikt in de afgelopen zes jaar. Ze doet dit werk geheel vrijwillig en haar ouders hebben hiervoor 6 jaar geleden een stichting opgericht. Deze stichting heeft een ANBI status. www.afrianafoundation.org

Op deze website en ook op de Facebook pagina van de Afriana Foundation kunt u nog veel meer vinden en lezen over het werk van Nicole. 

 

Binnenkort komt de moeder van Nicole, Lilian, tijdens de weekendvieringen op de eerder genoemde dagen, u meer vertellen over het werk van Nicole. Er zal in de vieringen een extra collecte gehouden worden met als thema: HELP A CHILD, CHANGE A LIFE.

 

 

 

 

 

 

Jan Voeten  ontvangt  Diocesane onderscheiding  27 -10 - 2018

 

 

Jan Voeten en de Zundertse begraafplaats naast de H. Trudo-kerk zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jan zorgde dag in dag uit voor het kerkhof. Jarenlang reed hij weer of geen weer op zijn fiets naar het kerkhof om de hekken te openen en te sluiten. De werkzaamheden , die hij op de begraafplaats verrichtte zijn te veel op allemaal te kunnen noemen: het graven van de graven, zorg voor de grafstenen, onderhoud van de begraafplaats enz. enz. Ook bij en in de kerk was Jan actief zoals het plaatsen van de kerststal, de kerstbomen, het maken van de adventskrans enz.
Voor al dit werk werd Jan Voeten zaterdagavond op het einde van de eucharistieviering door pastoor Hans van Geel in het zonnetje gezet. De bisschop van Breda, Mgr. J. Liesen  had Jan voor zijn grote verdiensten voor de H. Trudo-parochie de Diocesane onderscheiding Bisdom Breda toegekend. Pastoor Hans van Geel reikte hem de onderscheiding met bijbehorende oorkonde uit. Onder groot applaus van alle kerkgangers werd de draagspeld opgespeld. Alle parochianen in de kerk zongen hierna “Lang zal hij leven”. Jan vierde de volgende dag 28 oktober dan ook zijn  85e verjaardag !
Hierna werd onder het genot van kop koffie in de kerk nog nagepraat met deze geweldige vrijwilliger.


 

 

 

 

 

Opgave communicanten:

Voor de Eerste Heilige Communie op zondag 28 april 2019, zijn er brieven rondgegaan op de Zundertse basisscholen. Er is echter ook de mogelijkheid, dat kinderen die niet in Zundert op school zitten, maar wel hun communie in Zundert willen doen, dit via de communiewerkgroep kunnen laten weten. Op de Pastorie van de St. Trudokerk (Molenstraat 9) op woensdagochtend van 09.00 – 10.30 uur is er iemand aanwezig, zodat de nieuwe communicanten zich kunnen inschrijven. 

Voor meer informatie bel 076-597 1150 of stuur een mailtje naar estherzagers@ziggo.nl

 

 
© 2019 Websites & Zo