Heilige Trudo Zundert
 

Paasbrieven en overwegingen rond Pasen

 

Overweging Witte Donderdag  door pastoraal werker Wim van Reen

Klik HIER voor de overweging

 

 

 

 

Paasboodschap pastoor Hans van Geel op Omroep Ons West Brabant:

Klik HIER voor de uitzending

 

 

Paasbrief Nederlandse Bisschoppen

Klik HIER voor de Paasbrief

 

 

 

Paasbrief pastoor Hans van Geel:

 

Opnieuw beginnen…

 

God, toevlucht in onze nood.

Voorafgaand aan het Paasgebeuren was er de veertigdagentijd,

de periode van in de woestijn verkeren, periode van bezinning.

 

Door de coronapandemie zijn we in de woestijn letterlijk op onszelf terug geworpen. Alles waar we ons eerder druk over maakten, stelt nu niets voor. We verkeren met heel de wereld in onzekerheid…in een soort stille oorlog tegen een sluipend virus.

 

Op allerlei wijze proberen mensen elkaar te helpen met kleine, maar o zo belangrijke manieren van nabijheid.

Al is het op afstand… het voelt warm, goed, oprecht aan.

 

Nu wordt het Pasen. De natuur ontluikt met zijn prachtige bloemen, bloesems, dieren krijgen jongen en de zon gaat steeds krachtiger schijnen.

Het valt ons toch wel erg moeilijk opnieuw te beginnen,
zonder vastigheid, zekerheid, zomaar gelovend op de goeie afloop.

Ook voor ons wordt het Pasen.

 

Jezus vraagt aan de leerlingen als ze midden in de storm van het leven binnengevaren zijn:

Waar is uw geloof? Waar is uw vertrouwen?

Met Pasen komt de Heer ons tegemoet en zegt: Kom, vertrouw op Mij!

 

We gaan samen opnieuw beginnen. Het zal anders zijn dan voordat we de woestijn ingingen.

Leef meer bewust! Bid en vier met elkaar het leven.

 

Wees dankbaar voor de vriendschappen die in deze crisis zijn ontstaan. Ook de vriendschap met Jezus, met Maria.

 

Jezus houdt van ons! Hij geeft ons de levende woorden mee:

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’.

 

Houd de hoop levend!

 

Namens het pastoraal team wens ik u een Zalig Pasen!

 

Pastoor Hans van Geel

 

 

Paasbrief bisschop Liesen.

 

Klik HIER voor de paasbrief van Mgr. Liesen

 

 

 

 

Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd

 

 

De Corona-pandemie heeft ook ons Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei.

 

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.

Het einde van deze periode is nog niet in zicht.

De verwachting is dat dit virus niet over enkele weken weg zal zijn.

Gezien de actuele situatie en de voorzichtige voorspellingen van virologen en andere specialisten zien wij ons genoodzaakt onze bedevaart in mei niet door te laten gaan.

 

Wij begrijpen dat dit voor de aangemelde pelgrims een grote teleurstelling kan zijn.

Toch zijn wij van mening dat dit op dit moment de beste beslissing is en dat uitstel van deze beslissing de organisatie van onze bedevaarten ernstig bemoeilijkt.

 

 

We willen, ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, ook positief zijn naar de toekomst en hopen dat we op het einde van de zomer toch met velen naar Banneux kunnen gaan en wel van vrijdag 28 augustus t.e.m. dinsdag 1 september 2020, met de dagbedevaart op zondag 30 augustus.

Van harte hopen wij u tijdens deze bedevaart te mogen begroeten!

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met hartelijke groet,

Bas Van Haeren, voorzitter van ‘Caritas Banneux bisdom Breda’

 

 

Maria heeft aan Mariette gezegd (en ze zegt het ook tegen ons vandaag):

“Geloof in mij, ik zal in u geloven!”

In dit vertrouwen mogen we ons in gebed richten tot Haar:

 

Maria, Gij die hoopt zijt in bange dagen,

blijf bij ons en bij allen die lijden onder de dreiging van het corona-virus.

Genees de zieken, bescherm de gezonden, draag zorg voor de overledenen,

ontferm U over hen die angstig zijn.

Wij vragen om Uw moederlijke aanwezigheid.

 

Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

 

Website: https://banneux-breda.jouwweb.nl

 

 

 

Kanselbericht Sint Franciscusparochie en parochies regio Zundert
weekend 1 maart 2020

 

De parochiebesturen en het pastoraal team van de Sint Franciscusparochie, de H. Trudoparochie, de H. Bavoparochie en de parochie van de H. Drie-eenheid delen u het volgende mee:

 

Diaken Jan van Steenoven heeft, in goed overleg met het pastoraal team en de parochiebesturen, bisschop Liesen gevraagd om in te stemmen met een aanpassing van zijn taken, zodat de taakbelasting voor hem lichter wordt.
Bisschop Liesen heeft daarmee ingestemd. Concreet betekent dit , dat Jan van Steenoven met ingang van 1 maart niet langer lid van het pastoraal team zal zijn, en geen functies meer zal vervullen als contactpastor.
Maar voor veel taken kunnen we nog een beroep op hem doen. Zo blijft diaken van Steenoven met regelmaat vieringen verzorgen in het weekend en door de week en zal hij ook uitvaarten en andere gelegenheidsvieringen blijven verzorgen.
Hij blijft huisbezoek doen en leiding geven aan de Caritas en de diaconale groepen in onze parochies, en hij blijft betrokken bij de organisatie van de meimaand in Zegge. We zijn blij dat Jan van Steenoven op deze wijze nog actief blijft in onze parochies.

 

Dan is er nog een grote verandering in ons pastoraal team:


Pastoraal werker Rob van Sambeek, zal op 23 maart de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
In verband daarmee heeft bisschop Liesen aan Rob van Sambeek, onder dankzegging voor zijn grote inzet in onze parochies, met ingang van 23 maart op eervolle wijze ontslag verleend.
Op vrijdag 27 maart zullen we afscheid nemen van Rob van Sambeek. Dat gebeurt tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Rucphen en tijdens de aansluitende bijeenkomst in gemeenschapshuis Agora ook in Rucphen. De parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u van harte uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

 

Het afscheid van Rob van Sambeek en het andere takenpakket voor Jan van Steenoven betekent wel dat er vacatures ontstaan in het pastoraal team. De besturen spreken met het bisdom over de invulling daarvan.

 

 

 

Sfeervolle  parochieavond H. Trudo

In cultureel centrum de Schroef waren 30 januari alle vrijwilligers uitgenodigd, die zich altijd met groot enthousiasme inzetten voor de parochie H. Trudo.

Pastoor H. van Geel bedankte hen voor hun grote inzet in de verschillende werkgroepen. Ook keek hij vooruit naar de fusie van de Zundertse parochies. Vol vertrouwen gaan we samen de toekomst in. Leidraad worden de gedachten uit “Als God renoveert”.
De parochianen konden daarna genieten van het optreden van de “Strawberry Sailor Singers” , die vol energie hun zeemansliederen ten gehore brachten.
Men kon terugzien op een zeer geslaagde vrijwilligers bedankavond.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot succes optreden het Neva-ensemble uit St Petersburg in de Trudokerk

Na het debuut van het afgelopen jaar voor het Neva-ensemble uit St Petersburg, is het dit jaar op 27 december een veel drukker bezochte avond in de Trudo kerk te Zundert. 
De ruim 150 bezoekers genoten van het Neva-ensemble. De solisten staan bekend om hun zuivere vocale prestaties. Veel bezoekers waarderen het op hun geheel eigen wijze gezongen Russische liederen. Vijf top zangers en een pianiste, samen het Neva-ensemble vormend uit Rusland, zingt een paar liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen en Russische volksmuziek. Het gaat over lief en leed van het uitgestrekte platteland. Het concert wordt afgesloten met aria’s, duetten, romances en trio’s van beroemde (Russische) componisten. Het gezelschap keert elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, terug naar Nederland en verzorgt van begin december tot half januari weer een groot aantal optredens door heel Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's:  Charles van Campenhout  en  Astrid Römer 

 

 

Kerstviering 24 december 2019

 

Een goede, sfeervolle, warme viering met veel ouders en hun kinderen met als voorganger onze pastoor Hans van Geel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breda’s mannenkoor in de H. Trudokerk

 

Zondag 8 december gaf het Breda’s mannenkoor een concert in de H. Trudokerk. Tientallen bezoekers uit Zundert en omstreken werden van harte welkom geheten.

Het Breda’s mannenkoor o.l.v. dirigent Hans de Wit presenteerde een concert met liederen rond de Advent en Kerstmis. Er werd genoten van oude bekende en minder bekende Poolse liederen.

Na afloop was er een daverend applaus voor het koor , de bariton Martijn Sanders en de pianist André Telderman.  Zeker een middag die voor herhaling vatbaar is.

 

 

 

 

 

 

 

Sint komt naar de H. Trudokerk

Vol spanning kwamen op zaterdag 30 november de kinderen uit Zundert naar de H. Trudokerk.  Sinterklaas had hen een brief geschreven, waarin stond dat ze hun schoentjes mochten zetten in de kerk. En op deze zaterdagavond was iedereen uitgenodigd om te zien, wat Sint in de schoentjes gereden had. Tijdens de dienst had pastoor Hans van Geel al een prachtig verhaal verteld rond Sinterklaas.
Na de dienst sloop er plotseling een Piet naar voren en fluisterde pastoor Hans van Geel in het oor, dat Sint er zelf aan kwam. Alle kinderen mochten bij de Sint komen en had hij een verrassing. Sinterklaas is er natuurlijk voor alle kinderen……. niemand uitgezonderd!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren Gregoriusspeld voor mevr. Miet Roelands - Jacobs

 

Op zaterdag 16 november  zong ons  parochieel koor Sint Cecilia in onze Zundertse parochiekerk weer ter gelegenheid van het St. Ceciliafeest. Het was zoals we van dit koor gewend zijn, een goede, sfeervolle opluistering van de dienst.
Ook dit jaar was er weer een jubilaris. Pastoor  Hans van Geel nodigde mevr. Miet Roelanda - Jacobs uit om naast hem te komen staan.  Al 25 jaar zingt zij als sopraan in het koor. Op haar aanwezigheid en inzet kan altijd gerekend worden. Voor haar 25 jarige inzet ontving zij uit handen van onze pastoor de zilveren Gregoriusspeld met oorkonde.
De parochiegemeenschap is zeer dankbaar voor haar inzet bij de diensten in onze kerk en natuurlijk ook van het hele  parochieel gemengd koor St Cecilia o.l.v. de dirigent Ton Franken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op Franciscusviering

Op zaterdag 5 oktober heeft de Sint Franciscusparochie Regio Rucphen de jaarlijkse regionale Franciscusviering gehouden in Schijf. Geheel in het teken van Franciscus en ook om de verbondenheid met de parochies uit de regio Zundert te benadrukken, werd in deze viering een collecte gehouden voor het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Samen met haar kleinkinderen Tijn en Maud heeft Jacqueline Peeters van de commissie Liturgie zaterdag 30 november de opbrengst van € 130,--  in het Vogelrevalidatiecentrum mogen overhandigen aan Charles Brosens, die ook een verzamelaar van Franciscusbeelden blijkt te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dictus vertelt in de Zundertse Kerken over Nepal

 

 

In de vijf Zundertse  kerken is erop initiatief van de Regionale Caritas al  een aantal jaren in november aandacht voor projecten in de derde wereld, ook dit jaar willen we daaraan medewerking verlenen. Op 9 en 10 november a.s. (Zundert en Rijsbergen) en op 16 en 17 november (Achtmaal / Wernhout en Klein Zundert) zal in de weekendvieringen uitleg gegeven worden over de Nepalese Stichting Tahsi Delek.

 

Jan Dictus heeft  samen met zijn vrouw Annie in 2011  deze stichting in het leven geroepen om in drie dorpen de lokale bevolking te helpen. Van wege zijn afkomst en zijn werken in de agrarische sector was het logisch om daarmee aan de slag te gaan.


Doel van het project is het ondersteunen met agrarische kennis en middelen, in de meest brede zin van het woord, van 90 gezinnen (400 personen). Er worden praktische trainingen verzorgd en er wordt voorlichting gegeven. Daarnaast zorgt men ook voor zaden, ondersteunende materialen en men helpt bij het onderzoeken en oplossen van grote problemen zoals het dreigend watertekort.
Het aanschaffen van de benodigde zaken gebeurt zoveel mogelijk in Nepal zelf waardoor dit ook een positief effect heeft op de lokale economie.

 

Dit jaar is de stichting een nieuw project gestart met de bedoeling om lokale jongeren  praktisch op te leiden in de agrarische sector. En dit gaat van houden van dieren tot het kweken van groente, fruit en kruiden.  “Wij proberen de traditionele kennis te combineren met praktische basis kennis uit Nederland. Daarnaast gaan we als onderdeel van dit project een model boerderij stichten met de bedoeling om de lokale bevolking en de kinderen van de basisschool kennis te laten maken met een andere manier van land en tuinbouw bedrijven. Wij zijn er ons terdege van bewust dat wij in conflict kunnen komen met de cultuur van deze mensen. Daarom is het belangrijk te luisteren en daarna  samen met hen een pad uit te zetten waarin op een niet al te lange termijn hun en onze inspanningen vruchten afwerpen”, aldus Jan.

 

Jan, die erg gegrepen en begeesterd is door dit project, zal zijn presentatie houden op de plaats waar normaal gesproken in de viering de preek wordt gehouden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van beelden.
Diaken Jan van Steenoven gaat voor in de vieringen en er zal een extra collecte gehouden worden voor dit doel.

Via BN De Stem en De Bode zal er uitgebreide informatie volgen en de parochies ontvangen nog verdere gegevens over het project. Ook verwijzen wij u graag naar de site van dit project: www.Tashi-Delek.org

 

 

 

Nieuwe aanvangstijden weekendvieringen


Op zaterdag 30 november en zondag 1 december aanstaande , de Eerste zondag van de Advent, gaan de parochies van de regio Rucphen en Zundert werken met nieuwe aanvangstijden voor  weekendvieringen.

Deze tijden zijn door het pastoraal team,  in overleg met de parochiebesturen, vastgesteld. De pastores zijn de besturen van Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid, Sint Franciscus en Heilige Trudo erkentelijk voor het meedenken in en ondersteunen van de nieuwe regeling.
De aangepaste tijden maken het mogelijk dat de pastoor, meer dan nu, eucharistie kan vieren in de regio’s Rucphen en Zundert.

Ook kunnen de vieringen met minder pastores verzorgd worden. De inzet van emeriti – gepensioneerde pastores – is minder nodig, omdat de eigen pastores efficiënter worden ingezet.


Hieronder volgen de tijden voor de weekendvieringen vanaf Advent:
      Achtmaal   zaterdag   blijft  17.00 uur
   Wernhout   zaterdag blijft 19.00 uur
         Klein-Zundert   zondag  wordt 09.30 uur
     Zundert   zaterdag wordt 17.30 uur
     Rijsbergen   zondag  wordt 11.00 uur

  Rucphen   zondag  wordt 10.30 uur
    Sprundel   zaterdag blijft  17.00 uur
Schijf    zaterdag blijft  19.00 uur
            Sint Willebrord   zaterdag blijft 19.00 uur
Zegge    zondag  wordt 09.00 uur

 

Het pastoraal team
 

 

 

Geslaagde bedevaart Oostenrijk

 

 

 

Op vrijdag 28 juni 2019 vertrokken 55 pelgrims met de bedevaartparochie van Pastoor Hans van Geel mee op een Maria bedevaart naar Oostenrijk.
Een volle touringcar met een voortreffelijke goed uitziende en gemutste chauffeur Frans van Gils van Pelikaan Reizen werd de tocht aangevangen. Met de rechterhand van Pastoor Hans, Pastor Piet Swinne, werden dagelijks de Eucharistieviering, Gebedsdienst en het Rozenkransgebed gehouden.
Elke morgen werd gestart door pastoor Hans met het reisgebed. Er wordt gebeden voor een veilige reis, voor de thuisblijvers, voor ons pastoraat en de zorgen van elke dag.
Pastoor Hans is een verbinder bij uitstek en het samen gevoel, er voor elkaar zijn, draagt hij hoog in het vaandel. Die boodschap was vanaf het begin tot het eind voelbaar en zichtbaar. De warme uitstraling naar elkaar, het bemoedigen, het lachen en het huilen, een hand op de schouder was duidelijk zichtbaar in de groep. Het gaf direct een betrokken gevoel. Buiten het bidden en het zingen van de vele liederen o.l.v. Jolanda van Terheijden was er ook tijd ingeruimd voor ontspanning. Velen genoten van de goed gekozen locaties met de vele bezienswaardigheden. Chauffeur Frans vertelde onderweg op een humoristische wijze de bezienswaardigheden en weetjes. De navolgende plaatsen werden bezocht: Kevelaer, Passau, Mariazell als hoofddoel, Melk, Maria Taferl, Salzburg, Mariastein, Innsbruck, Mötz, Trier en Banneux.
De voortreffelijk gekozen hotels, met de uitstekende ontbijttafel en diners maakten de reis compleet. Voor degene die in de avond voor het slapen gaan nog een wandelingetje wilde maken of nog een afzakkertje nodig hadden, was er alle tijd. Het gedwongen gemis van Jan en Riet Baselier werd goed opgevangen door Piet Populier en Annie Ernest. Namens de pelgrims bedankt Adrie Hommel Pastoor Hans, Pastor Piet, Chauffeur Frans, Koster Piet, Jolanda en Annie voor hun inzet. Vrijdag 5 juli nemen we bij de Nonnen in Zundert met een culinair hoogstaand diner afscheid van elkaar. Moe, maar erg voldaan, met inspiratie van ons geloof en met de vriendschap van elkaar, keerden we weer huiswaarts. Dank je wel. God en Maria waren heel de reis bij ons.
Gaat u volgend jaar ook mee naar Fatima?

 

 

 

 

Parochiebestuur

 

De bisschop van Breda heeft mevr. A.M. van Sprundel – Boeren benoemd als nieuw lid van ons parochiebestuur. Van harte welkom en veel succes met het werk voor onze parochie.

Ook heeft Mgr. Liessen aan dhr. G. van Haaren eervol ontslag verleend met grote dankzegging voor al hetgeen hij voor de parochie gedaan heeft.

 

 

 

Open kerkendag 10 juni.

 

 

 

 

 

Indien u vragen of informatie heeft in het kader van actuele zaken kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

                                  

 

 Retraite in Taizé

Lieve mensen, zo af en toe is het voor een pastor goed om op retraite te gaan. Ik mag dat dit jaar van 12 tot 19 mei doen. Een weekje weg uit de dagelijkse pastorale werkzaamheden.

Een retraite is een manier van herbronnen. In een omgeving van gebed en soberheid de tijd nemen voor de dingen van je hart.

In de dagelijkse pastorale praktijk lukt dat niet altijd even goed.

In voorbije jaren ben ik enkele keren op retraite mogen gaan, waarbij ik de gemeenschap van Taizé in Frankrijk heb bezocht. Op deze verstilde plek in de Bourgogne, kom ik tot rust.

In Taizé  komen het hele jaar door jongeren van over de hele wereld op retraite. Ook ouderen zijn welkom, maar de focus ligt bij de jeugd. Elke week komen duizenden jongeren van over de hele wereld naar de gemeenschap, waar ze samen wonen, werken, bidden, zingen, feesten en ontmoeten.

Om de gemeenschap bij u te introduceren, heb ik een artikeltje geschreven, waarin u kennis kunt maken met Taizé. Ook vindt u daarin een vermelding naar de website van de gemeenschap, zodat u nog meer kunt lezen.

Klik hier  om dit artikel te lezen.

Pastor Wim van Reen

 

 

 

                                     Buurten met de Bijbel:

 

Pastorie H. Trudo    Molenstraat 9   Zundert

 

 

 

Veertigdagentijd in Zundertse parochie  H. Trudo

 

Tijdens de 40-dagen tijd voor Pasen werd er wekelijks een symbool toegevoegd aan de vastentafel op het altaar. Dit symbool is gerelateerd aan het lezingen thema van die week. Met Pasen was de tafel helemaal compleet.

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheiding Ger van Haaren

 

 

 

Ger van Haaren heeft donderdagmiddag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Leny Poppe-de Looff van de Gemeente Zundert. Van Haaren mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Tijdens zijn afscheid als bestuurslid bouwkundige zaken bij de parochie van de Heilige Trudo in Zundert kwam tot grote verrassing van  Van Haaren de burgemeester langs om hem het Koninklijke lintje te bezorgen. Ger van Haaren is sinds 1990 actief bij de parochie. Hij adviseert in bouwkundige vraagstukken. Onder zijn supervisie wordt er onderhoud aan de parochiële gebouwen uitgevoerd, zodat de gebouwen in goede staat verkeren. Tevens coördineert hij het onderhoud en vernieuwing van de begraafplaats Heilige Trudo. Bij de KBO Klein Zundert is Ger van Haaren vanaf het begin tot het eind betrokken geweest bij de verbouwing en uitbreiding van ouderencentrum Levenslust. Bovendien helpt hij ouderen om langer thuis te wonen door te adviseren en het plaatsen van diverse hulpmiddelen in huis, zoals beugels en verlichting in badkamers. Van Haaren is ook bekend door zijn politieke activiteiten voor VVD Zundert. Vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de lokale samenleving is Van Haaren de onderscheiding toegekend.

 

 

 

 

 

Maria Bedevaart Oostenrijk   28 juni t/m 5 juli 2019.

 

 

 

 

 

 

 
© 2021 Websites & Zo