Heilige Trudo Zundert
 

 

 

 

 

Jan Dictus vertelt in de Zundertse Kerken over Nepal

 

 

In de vijf Zundertse  kerken is erop initiatief van de Regionale Caritas al  een aantal jaren in november aandacht voor projecten in de derde wereld, ook dit jaar willen we daaraan medewerking verlenen. Op 9 en 10 november a.s. (Zundert en Rijsbergen) en op 16 en 17 november (Achtmaal / Wernhout en Klein Zundert) zal in de weekendvieringen uitleg gegeven worden over de Nepalese Stichting Tahsi Delek.

 

Jan Dictus heeft  samen met zijn vrouw Annie in 2011  deze stichting in het leven geroepen om in drie dorpen de lokale bevolking te helpen. Van wege zijn afkomst en zijn werken in de agrarische sector was het logisch om daarmee aan de slag te gaan.


Doel van het project is het ondersteunen met agrarische kennis en middelen, in de meest brede zin van het woord, van 90 gezinnen (400 personen). Er worden praktische trainingen verzorgd en er wordt voorlichting gegeven. Daarnaast zorgt men ook voor zaden, ondersteunende materialen en men helpt bij het onderzoeken en oplossen van grote problemen zoals het dreigend watertekort.
Het aanschaffen van de benodigde zaken gebeurt zoveel mogelijk in Nepal zelf waardoor dit ook een positief effect heeft op de lokale economie.

 

Dit jaar is de stichting een nieuw project gestart met de bedoeling om lokale jongeren  praktisch op te leiden in de agrarische sector. En dit gaat van houden van dieren tot het kweken van groente, fruit en kruiden.  “Wij proberen de traditionele kennis te combineren met praktische basis kennis uit Nederland. Daarnaast gaan we als onderdeel van dit project een model boerderij stichten met de bedoeling om de lokale bevolking en de kinderen van de basisschool kennis te laten maken met een andere manier van land en tuinbouw bedrijven. Wij zijn er ons terdege van bewust dat wij in conflict kunnen komen met de cultuur van deze mensen. Daarom is het belangrijk te luisteren en daarna  samen met hen een pad uit te zetten waarin op een niet al te lange termijn hun en onze inspanningen vruchten afwerpen”, aldus Jan.

 

Jan, die erg gegrepen en begeesterd is door dit project, zal zijn presentatie houden op de plaats waar normaal gesproken in de viering de preek wordt gehouden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van beelden.
Diaken Jan van Steenoven gaat voor in de vieringen en er zal een extra collecte gehouden worden voor dit doel.

Via BN De Stem en De Bode zal er uitgebreide informatie volgen en de parochies ontvangen nog verdere gegevens over het project. Ook verwijzen wij u graag naar de site van dit project: www.Tashi-Delek.org

 

 

 

Nieuwe aanvangstijden weekendvieringen


Op zaterdag 30 november en zondag 1 december aanstaande , de Eerste zondag van de Advent, gaan de parochies van de regio Rucphen en Zundert werken met nieuwe aanvangstijden voor  weekendvieringen.

Deze tijden zijn door het pastoraal team,  in overleg met de parochiebesturen, vastgesteld. De pastores zijn de besturen van Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid, Sint Franciscus en Heilige Trudo erkentelijk voor het meedenken in en ondersteunen van de nieuwe regeling.
De aangepaste tijden maken het mogelijk dat de pastoor, meer dan nu, eucharistie kan vieren in de regio’s Rucphen en Zundert.

Ook kunnen de vieringen met minder pastores verzorgd worden. De inzet van emeriti – gepensioneerde pastores – is minder nodig, omdat de eigen pastores efficiënter worden ingezet.


Hieronder volgen de tijden voor de weekendvieringen vanaf Advent:
      Achtmaal   zaterdag   blijft  17.00 uur
   Wernhout   zaterdag blijft 19.00 uur
         Klein-Zundert   zondag  wordt 09.30 uur
     Zundert   zaterdag wordt 17.30 uur
     Rijsbergen   zondag  wordt 11.00 uur

  Rucphen   zondag  wordt 10.30 uur
    Sprundel   zaterdag blijft  17.00 uur
Schijf    zaterdag blijft  19.00 uur
            Sint Willebrord   zaterdag blijft 19.00 uur
Zegge    zondag  wordt 09.00 uur

 

Het pastoraal team
 

 

 

Nationale Ziekendag :

Tijdens de viering op zaterdag 7 september staan we stil bij onze zieken, gehandicapten en minder valide medemensen.

Deze dienst wordt mede verzorgd door de medewerksters van de Zonnebloem Zundert.

Na afloop van de dienst zijn de gasten van de Zonnebloem en alle andere kerkgangers achter in de kerk uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.

Iedereen van harte welkom.

 

 

 

 

Geslaagde bedevaart Oostenrijk

 

 

 

Op vrijdag 28 juni 2019 vertrokken 55 pelgrims met de bedevaartparochie van Pastoor Hans van Geel mee op een Maria bedevaart naar Oostenrijk.
Een volle touringcar met een voortreffelijke goed uitziende en gemutste chauffeur Frans van Gils van Pelikaan Reizen werd de tocht aangevangen. Met de rechterhand van Pastoor Hans, Pastor Piet Swinne, werden dagelijks de Eucharistieviering, Gebedsdienst en het Rozenkransgebed gehouden.
Elke morgen werd gestart door pastoor Hans met het reisgebed. Er wordt gebeden voor een veilige reis, voor de thuisblijvers, voor ons pastoraat en de zorgen van elke dag.
Pastoor Hans is een verbinder bij uitstek en het samen gevoel, er voor elkaar zijn, draagt hij hoog in het vaandel. Die boodschap was vanaf het begin tot het eind voelbaar en zichtbaar. De warme uitstraling naar elkaar, het bemoedigen, het lachen en het huilen, een hand op de schouder was duidelijk zichtbaar in de groep. Het gaf direct een betrokken gevoel. Buiten het bidden en het zingen van de vele liederen o.l.v. Jolanda van Terheijden was er ook tijd ingeruimd voor ontspanning. Velen genoten van de goed gekozen locaties met de vele bezienswaardigheden. Chauffeur Frans vertelde onderweg op een humoristische wijze de bezienswaardigheden en weetjes. De navolgende plaatsen werden bezocht: Kevelaer, Passau, Mariazell als hoofddoel, Melk, Maria Taferl, Salzburg, Mariastein, Innsbruck, Mötz, Trier en Banneux.
De voortreffelijk gekozen hotels, met de uitstekende ontbijttafel en diners maakten de reis compleet. Voor degene die in de avond voor het slapen gaan nog een wandelingetje wilde maken of nog een afzakkertje nodig hadden, was er alle tijd. Het gedwongen gemis van Jan en Riet Baselier werd goed opgevangen door Piet Populier en Annie Ernest. Namens de pelgrims bedankt Adrie Hommel Pastoor Hans, Pastor Piet, Chauffeur Frans, Koster Piet, Jolanda en Annie voor hun inzet. Vrijdag 5 juli nemen we bij de Nonnen in Zundert met een culinair hoogstaand diner afscheid van elkaar. Moe, maar erg voldaan, met inspiratie van ons geloof en met de vriendschap van elkaar, keerden we weer huiswaarts. Dank je wel. God en Maria waren heel de reis bij ons.
Gaat u volgend jaar ook mee naar Fatima?

 

 

 

 

Parochiebestuur

 

De bisschop van Breda heeft mevr. A.M. van Sprundel – Boeren benoemd als nieuw lid van ons parochiebestuur. Van harte welkom en veel succes met het werk voor onze parochie.

Ook heeft Mgr. Liessen aan dhr. G. van Haaren eervol ontslag verleend met grote dankzegging voor al hetgeen hij voor de parochie gedaan heeft.

 

 

 

Open kerkendag 10 juni.

 

 

 

 

 

Indien u vragen of informatie heeft in het kader van actuele zaken kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

 
© 2020 Websites & Zo