Heilige Trudo Zundert
 

 

Vastenmaaltijd in Zundertse parochie  H. Trudo


Met een Oecumenische viering in de Sint Bavokerk werd onlangs de Oecumene in de Gemeente Zundert nieuw leven in geblazen. Pastoor Hans van Geel en Dominee André Vlieger gingen in deze goed bezochte viering voor.

Er wordt nu gewerkt aan de voorbereiding van een gezamenlijke Vastenmaaltijd op maandag 11 maart, van 18.00 tot 19.30 uur, in de Pastorie van de Trudoparochie, Molenstraat 9, in Zundert.
De maaltijd die men gaat houden zal dan ook een sobere zijn met aan het eind een bezinningsmoment. Het gaat vooral om ontmoeten.

U kunt zich aanmelden tot 9 maart a.s. via het mailadres van Diaken Richard Peters: mgpeters@home.nl en van Diaken Jan van Steenoven: jan.vansteenoven@kpnplanet.nl.

 

 

 

 

Koninklijke onderscheiding Ger van Haaren

 

 

 

Ger van Haaren heeft donderdagmiddag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Leny Poppe-de Looff van de Gemeente Zundert. Van Haaren mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Tijdens zijn afscheid als bestuurslid bouwkundige zaken bij de parochie van de Heilige Trudo in Zundert kwam tot grote verrassing van  Van Haaren de burgemeester langs om hem het Koninklijke lintje te bezorgen. Ger van Haaren is sinds 1990 actief bij de parochie. Hij adviseert in bouwkundige vraagstukken. Onder zijn supervisie wordt er onderhoud aan de parochiële gebouwen uitgevoerd, zodat de gebouwen in goede staat verkeren. Tevens coördineert hij het onderhoud en vernieuwing van de begraafplaats Heilige Trudo. Bij de KBO Klein Zundert is Ger van Haaren vanaf het begin tot het eind betrokken geweest bij de verbouwing en uitbreiding van ouderencentrum Levenslust. Bovendien helpt hij ouderen om langer thuis te wonen door te adviseren en het plaatsen van diverse hulpmiddelen in huis, zoals beugels en verlichting in badkamers. Van Haaren is ook bekend door zijn politieke activiteiten voor VVD Zundert. Vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de lokale samenleving is Van Haaren de onderscheiding toegekend.

 

 

 

 

 

Maria Bedevaart Oostenrijk   28 juni t/m 5 juli 2019.

 

 

 

Klik hier voor de uitgebreide documentatiefolder met alle informatie over programma begeleiding enz.

 

 

 

Bezinningszondagen in de veertigdagentijd

 

Ook dit jaar zijn er in de weken voor Pasen weer enkele bezinnningszondagen in het Broederhuis Ste.-Marie aan de Boomstraat 7 in Huijbergen. Vier dagen waarop een inleider u meeneemt in een thema. Voorafgaand kunt u deelnemen aan de eucharistieviering en na afloop is er koffie met de broedergemeenschap. De kosten zijn €20,- per dag (incl. materiaal, koffie/thee en warme maaltijd). De zondagen zijn los te bezoeken, maar u kunt ook intekenen voor de hele serie. Meer informatie via de website Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Zondag 10 maart

Gedoopt zijn

 

“Water verandert alles” en “Mens, waar ben je?”. Dit zijn de twee thema’s die in de Veertigdagentijd 2019 centraal staan. Gaat het bij “Water verandert alles” in eerste instantie om materiële aspecten van dit thema, in de ochtendbijeenkomst wordt vooral stil gestaan bij de spirituele kant ervan: het Doopsel. Vertrekkend vanuit de doopcantate  “Christ unser Herr zum Jordan kam”(BWV 7) overwegen we wat het gedoopt zijn voor ons leven betekent.

 

Van daaruit is de stap naar de thematiek van het Hongerdoek 2019 “Mens, waar ben je?” niet groot of gekunsteld. Gedoopt zijn houdt een levensopdracht in. De cantate “Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164) brengt op een indringende wijze, tekstueel en muzikaal, deze opdracht tot klinken: Noem je jezelf christen, gedoopte, leef er dan ook naar. Het dubbel gebod: God beminnen en de naaste als jezelf.

 

Inleider: Broeder Theo Eijkhoudt

 

 

Zondag 17 Maart

Omgekeerd perspectief

 

Komt, in de woestijn van deze Veertigdagentijd, Pasen al binnen mijn bereik? Een vraag die je ook achterstevoren kunt lezen: Kom ik al binnen het bereik van Pasen? Draait alles om mij, met Christus nog net aan de horizon, of gaat de bezieling juist uit van Hem, en mag ik alvast binnen zijn actieradius vallen? "Zou Hij die het oog maakte Zelf niet zien?" Perspectief-draai van 1800, om tureluurs van te worden.

 

Welnee, zeggen dan de ikonenschilders, gewoon lef hebben, kijken wat er gebeurt! In hun afbeeldingen verwerken zij perspectieflijnen die op het eerste gezicht helemaal niet kloppen, maar die - als je het eenmaal doorhebt - een diep spiritueel besef weergeven: staar je niet langer blind op je vermeende centrale positie, krabbel eerbiedig achteruit om Christus en de zijnen op je toe te laten. "Mens waar ben je? - Heer, maak dat ik zien kan."  Ikonen brengen in beeld hoe wij ons hart kunnen afstemmen op Hem die Liefde wekt.

 

Inleider: Pieter van Ginneken

 

 

 

 

Zondag 24 maart

Mens waar ben je ? – Door het water gaan

 

Voordat het volk hun beloofde land mag binnengaan, moet het de Jordaan oversteken. De Jordaan is de rivier die de vloeibare lijn tussen leven en niet-leven markeert. Door het water gaan betekent tot leven komen, mens worden en verrijzenis in jezelf tot stand brengen.

 

De veertigdagentijd is een tocht van woestijn naar vruchtbaar land. Deze tijd staat symbool voor het zoeken in ons eigen leven naar menswording en leven als verrezen mensen. Dat betekent niet alleen dat jijzelf tot leven mag komen, maar dat je ook de vraag: ‘mens, waar ben je?’ verstaat en die vraag hoort als een oproep ieder ander mens tot leven te wekken.

 

Inleiders: Broeder Nico Boere en Franck Ploum, theoloog

 

 

Zondag 7 april

Water in de bijbel

 

Vanuit eb en vloed en Genesis 1 gaan we de betekenis van water in de bijbel onderzoeken.

 

Eb en vloed, adem: in en uit, aarde en water – ze nodigen ons uit om de ambivalenties van ons leven te omarmen. Door open te staan voor meer en zelfs tegengestelde gevoelens tegelijk kunnen we een grotere innerlijke rijkdom ervaren. Aan de hand van bijbelstudie komen we verschillende en tegengestelde betekenissen van water op het spoor en gaan we op weg naar onze innerlijke bron.

 

We zullen luisteren naar watermuziek en beginnen en sluiten af met een zee-meditatie.

 

Inleider: Ulla Berger, geestelijk verzorger

 

 

Leerhuis - vreemdelingschap in de bijbel


Drie dinsdagmiddagen in Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen

Inleider: Franck Ploum


De vreemdeling speelt een belangrijke rol in het bijbels verhaal. Over de plaats en de omgang met de vreemdeling in de samenleving staat dan ook veel beschreven.
In dit leerhuis lezen we teksten over vreemdelingschap en de vreemdeling. We plaatsen ze in de context van de tijd dat ze geschreven werden en verbinden ze met de vraagstukken van migratie en vreemdelingschap in onze tijd.

Data      dinsdag 23 en 30 april, 7 mei
Tijd       14.30 - 16.45 uur (aansluitend 17.00 uur Vespers - optioneel)
Waar     Broederhuis Ste.-Marie - Boomstraat 7 Huijbergen
Kosten   €30,-
aanmelden:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

i.s.m. Stichting Zinsverband – www.zinsverband.nl

 

 

Retraitedagen – Vreemdeling ben ik

 

13-15 mei 2019 in Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen

 

Begeleiding: br. Bram Hommel en Franck Ploum

 

De ervaring van vreemdeling-zijn kan beangstigen en bevrijden tegelijk. Waar ben je thuis of waarmee ben je verbonden wanneer je toch ‘slechts’ vreemdeling bent? Maar ook: als vreemdeling ben ik vrij, ik hoef me niet te hechten aan geld en goed en bezit. Vreemdelingschap helpt je in vrijheid te leven. Tegelijk geeft de bijbel aan dat bevrijde vreemdelingschap een verantwoordelijkheid mee: behoed de aarde maar bezit haar niet. En: ontferm je over de mens die als jij, vreemdeling is of als vreemdeling bij je aanklopt.

 

Hoe ervaar ik mijn aanwezigheid op deze wereld? Ben ik een vreemdeling op aarde? Hoe ga ik om met dat vreemdelingschap? Wie of wat draagt mij als vreemdeling?

 

Drie dagen van gesprek, ontmoeting en verdieping.

 

Data      maandag 13 mei – woensdag 15 mei 2019
Tijd       aankomst maandag 14.00 uur – vertrek woensdag 14.00 uur
Waar     Broederhuis Ste.-Marie - Boomstraat 7 Huijbergen
Kosten   €125,-
aanmelden:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

 

 

Vrijwilligersavond  H. Trudo Zundert 31 januari 2019

 

In het Cultuur Centrum werden onze vrijwilligers door  pastoor Hans van Geel bedankt voor hun inzet voor de parochie H. Trudo te Zundert. Het parochiebestuur is hen zeer erkentelijk voor al het werk dat in de vele werkgroepen verzet wordt.

Tijdens deze bedankavond op 31 januari werd door de ruim 100 aanwezige vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten gewisseld. Ook een loterij zorgde ervoor dat  terugzien kon worden op een geslaagde bedankavond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Neva-ensemble uit Sint Petersburg in de H. Trudokerk.

 

 

Op 13 december gaf het bij velen reeds bekende Neva-ensemble een concert in de H. Trudokerk.

 

Zeer enthousiaste zangers en zangeressen gaven voor ruim 100 aanwezigen een schitterende voorstelling. Iedereen genoot van de prachtige heldere klanken van het Neva Ensemble.

Volgend jaar zijn ze weer te horen en zien in onze H. Trudoparochie.

 

Een fotoreportage van  Charles van Campenhout vindt u via onderstaande link. Zo krijgt u een prima indruk van dit concert!

 

https://myalbum.com/album/t4FKmMsgbM9n

 

 


Het Russische klein koor,(twee zangeressen, drie zangers en een pianiste) zingt een paar liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen, gevolgd door Russische volksmuziek, over lief en leed van het uitgestrekte platteland. Het concert wordt afgesloten, begeleid door de pianiste, met aria’s, duetten, romances en trio’s van beroemde (Russische) componisten.

Als ensemble, maar ook als solisten staat het Neva-ensemble bekend om hun zuivere vocale prestaties.

Naast de concerten werken zij ook mee op de zondagmorgen aan kerkvieringen en –diensten met liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Dit gezelschap keert daarom elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, terug naar ons land. Zij krijgen zeer veel waardering voor hun op geheel eigen wijze gezongen Russische liederen. Dit blijkt niet alleen uit de vele trouwe toehoorders , maar ook uit de media aandacht. Op zowel radio als televisie is door de jaren heen diverse malen aandacht aan ze besteed en een bekend ochtendblad noemde deze topsolisten eens “De muzikale tovenaars uit Rusland”.

 

De concerten zijn gratis toegankelijk. Na afloop van hun concert staan de zangers zelf aan de deur om de mondelinge-en geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

Opgave communicanten:

Voor de Eerste Heilige Communie op zondag 28 april 2019, zijn er brieven rondgegaan op de Zundertse basisscholen. Er is echter ook de mogelijkheid, dat kinderen die niet in Zundert op school zitten, maar wel hun communie in Zundert willen doen, dit via de communiewerkgroep kunnen laten weten. Op de Pastorie van de St. Trudokerk (Molenstraat 9) op woensdagochtend van 09.00 – 10.30 uur is er iemand aanwezig, zodat de nieuwe communicanten zich kunnen inschrijven. 

Voor meer informatie bel 076-597 1150 of stuur een mailtje naar estherzagers@ziggo.nl

 

 

 

Nieuw Telefoonnummer Pastorale bereikbaarheid regio Zundert en Rucphen:
Medeparochianen,
Met ingang van 1 september 2018 geldt er in de tien dorpen van de regio’s Rucphen en Zundert één nieuw telefoonnummer voor de pastorale bereikbaarheid: 0620515729.
Dit nummer is alleen te gebruiken bij dringende pastorale zaken, zoals het doorgeven van uitvaarten, avondwakes en crematieplechtigheden, het aanvragen van een sacrament van de zieken of een ziekenzegening. In de regel krijgt u meteen een pastor aan de lijn.
Voor alle andere dagelijkse praktische vragen kunt u terecht bij de pastorie of het secretariaat van uw parochie of parochiekern.
Het pastoraal team regio’s Rucphen en Zundert

 

 

 

DOOPGESPREK EN DOOPVIERINGEN IN DE TRUDOPAROCHIE TE ZUNDERT, 

We spreken met elkaar over de betekenis van het sacrament van de Doop, over de Doopviering zelf en de mogelijkheden voor de persoonlijke invulling ervan, en we noteren de gegevens. Hiervoor is het nodig dat u meebrengt:  het geboortekaartje van uw kind, uw trouwboekje of geboorteakte van het kind met uw gegevens. Ook noteren we de namen van de peter en meter, peters of meters.

We hebben een nieuw mooi doopboekje. Maar het is ook mogelijk aan de hand van de digitale versie zelf een doopboekje te maken.

 

 

Doopgesprek:

Het is het beste dat u voor het doopgesprek en voor de doopdatum telefonisch contact opneemt met de pastorie via het telefoonnummer van de pastorie in Zundert: 076 – 5972292.  U kunt dit beter niet per mail doen, maar telefonisch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u vragen of informatie heeft in het kader van actuele zaken kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

 
© 2019 Websites & Zo