Heilige Trudo Zundert
 

 

OUDERAVOND EERSTE HEILIGE COMMUNIE: 28 november 2013

Donderdag 28 november 2013 om 20.00 uur in de Trudopastorie, Molenstraat 9.

Op deze avond krijgen de ouders een beeld van de wijze van voorbereiding en van de vieringen.

We maken als het ware zelf al de beweging door het project die we met de kinderen gaan maken.

De voorbereiding gebeurt vooral door bijeenkomsten op woensdagmiddagen met de kinderen in de kerk.

Deze bijeenkomsten worden geleid door de werkgroep E.H.Communie, pastoraal werkster Liesbeth Verkade en door pastoor F. Verheije.

Thuis komt via kleinere opdrachten en het zingen van de liedjes de inhoud van het project terug.

 

 

 

 

Ieder jaar in de Paastijd vieren we de Eerste Heilige Communie in onze parochie. Hieraan gaat een voorbereiding vooraf. Deze gebeurt op vier woensdagmiddagen in onze kerk. Eerst is er dan de Eerste Heilige Communie-katechese vanuit ons project door de pastoor en de werkgroep. Dan is er even een moment om limonade te drinken voor de kinderen. Daarna worden de liederen voor de vieringen geoefend.

 

Belangrijk onderdeel van de voorbereiding zijn de vieringen met Kerstmis, de presentatieviering, de kruisweg op Goede Vrijdag en de Paasviering op eerste Paasdag. Na de viering van de Eerste Heilige Communie is er ook nog een dankviering met een cadeautje van de parochie voor de eerste communicanten. De ouders kunnen thuis meewerken door enkele kleinere opdrachten met de kinderen te doen en de liedjes te zingen met de c.d..

 

Voor de ouders is er een aparte ouderavond en een rondleiding in de kerk. De voorbereiding gebeurt dus los van de school. De opgaveformulieren verspreiden we gemakshalve via de groepen 4 van de Zonnebloem en Sint Annaschool binnen de parochie. Maar kinderen die op andere scholen onderwijs volgen, bijvoorbeeld scholen voor speciaal onderwijs, zijn ook heel welkom.

 

Met u samen zal de werkgroep  het klimaat scheppen waarin alle kinderen zich goed kunnen voelen. De ouders van kinderen, die op andere scholen zitten, nodigen we vriendelijk uit zich zelf te melden via een telefoontje of bezoekje tijdens de spreekuren.

 
© 2015 Websites Enzo